Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

Психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості. Створення та реалізація особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Практика застосування ігрових завдань в навчанні та вихованні.

Подобные документы

 • Прийоми і методи індивідуального підходу в навчанні дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні особливості дітей. Дидактичні умови застосування індивідуального підходу. Методичні розробки занять з використанням індивідуального підходу навчання.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2014

 • Проблема змісту індивідуальної роботи педагога. Методи особистісно-орієнтованого підходу. Вихователь у контексі особистісно-оріентованої системи у школі. Принципи традиційної й гуманістичної "центрованої на світі дитинства" парадигми по А.Б. Орлову.

  дипломная работа, добавлен 12.06.2010

 • Принцип "безоцінюваності" як основа реалізації особистісно-орієнтованого підходу до підготовки психологів. Проблема навчання фахівців, яким доведеться працювати в умовах невизначеності, толерантність до неї як чинник формування професійної ідентичності.

  реферат, добавлен 24.04.2017

 • Необхідність і етапи вдосконалення формування та розвитку підростаючої особистості в сучасній педагогічній практиці. Використання особистісно орієнтованого підходу до дитини, його особливості та моделі, оцінка впливу на ефективність виховного процесу.

  реферат, добавлен 06.05.2009

 • Роль кабінету креслення у навчанні та вихованні учнів, принципи створення сприятливих умов для успішної організації навчально-виховного процесу. Обладнання кабінету креслення в середній школі, головні вимоги до організації роботи в ньому, меблів.

  реферат, добавлен 18.08.2014

 • Психолого-педагогічні аспекти індивідуалізації у вихованні. Тест-анкета "Кругозір школяра". Особистісно-орієнтований підхід до навчання як співпраця учня і педагога. Основні напрями роботи вчителя з важкими підлітками: профілактика, діагностика, корекція.

  курсовая работа, добавлен 04.12.2015

 • Загальна характеристика особистісно-орієнтованого підходу, його місце у системі навчання іноземній мові. Практичний зміст особистісно-орієнтованого підходу на уроках німецької мови, шляхи його реалізації, використання в іграх на уроці німецької мови.

  курсовая работа, добавлен 08.06.2010

 • Еволюція та сучасний стан комп'ютеризації навчального процесу. Особистісно-орієнтовна взаємодія вчителя й учнів при комп'ютерному навчанні. Переваги й недоліки використання комп’ютера у навчанні. Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання.

  курсовая работа, добавлен 28.01.2011

 • Педагогічні ідеї педагогів-класиків як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу. Вивчення міжособистісних стосунків в учнівському колективі. Використання казкотерапії, ігротерапії у виховній роботі з учнями Молозької загальноосвітньої школи.

  отчет по практике, добавлен 29.10.2014

 • Сімейне виховання як соціально-педагогічна проблема. Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей. Обґрунтування ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку. Оцінка вагомості внеску сімейного виховання в становлення людини як особистості.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.