Скульптура

Скульптура як вид образотворчого мистецтва, її види (монументальна, декоративна) та жанри (портрет, тематична композиція, зображення тварин). Скульптури стародавнього Єгипту та Греції. Творчість Мікеланджело як синтез архітектури, скульптури та живопису.

Подобные документы

 • Монументальная конная скульптура - неотъемлемая и запоминающаяся часть обширного монументального наследия Санкт-Петербурга. Колесницы как элемент украшения арок и зданий. Кони на мостах, площадях и улицах города. Барельефная гиппопластика Петербурга.

  реферат, добавлен 08.09.2013

 • Суспільно-політичний устрій, господарство, соціальна структура стародавнього Єгипту. Епоха Нового Царства - період найвищого розквіту староєгипетськоі економіки. Релігія та органічно пов'язана з нею міфологія - основи світогляду стародавніх єгиптян.

  реферат, добавлен 17.04.2008

 • Столиця в Древньому Царстві. Перші усипальниці фараонів. Надземна і підземна частини мастаби. Ступінчата піраміда фараона Джосера у Саккарі. Зігнута піраміда в Дамурі, Червона піраміда, Великий Сфінкс, піраміда Хеопса. Скульптура Древнього Єгипту.

  презентация, добавлен 18.12.2016

 • Характеристика класичного періоду давньогрецької скульптури. Біографія та творчість видатних давньогрецьких скульпторів, аналіз характерних рис їх композицій. Огляд статуй, що існують і в наш час, художнє трактування образу у давньогрецькому стилі.

  реферат, добавлен 02.02.2011

 • Особливості архітектури і будівництва XIV-XVІ ст.: містобудівні програми, сакральне будівництво. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Монументальне малярство. Іконопис, книжкова мініатюра, скульптура, різьблення. Декоративно-ужиткове мистецтво.

  реферат, добавлен 08.03.2015

 • Характеристика эпохи архаики в истории Древней Греции. Обзор эллинского зодчества в этот древнейший период. Архитектура культовых сооружений Метрополии. Специфика устройства зданий в Восточной Греции. Скульптура архаического периода древней Греции.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Китайська культура як одна з найдавніших культур Стародавнього Сходу. Китайське образотворче мистецтво. Мальовничи традиції китайського народу. Шедеври живопису Стародавнього Китаю. Світський живопис післяханьского часу. Створення станкового живопису.

  реферат, добавлен 20.03.2009

 • Архитектура, скульптура и живопись в разные периоды эпохи Ренессанса (дученто, триченто, чинквеченто и др.). Отличные особенности культуры Возрождения: опора на Античность, естественность, гуманизм. Изучение европейской культуры эпохи Возрождения.

  дипломная работа, добавлен 24.06.2017

 • Дослідження відмінних рис української архітектури й образотворчого мистецтва другої половини XVII-XVIII ст., які розвивалися під могутнім впливом мистецтва бароко, для якого були характерні пишність і вишуканість форм, урочистість і монументальність.

  реферат, добавлен 09.12.2010

 • Дослідження особливостей культури Стародавнього Сходу, як одного з найважливіших етапів історії людства, в якому з океану первісних культур виникають перші цивілізації. Культурні надбання Месопотамії, Стародавнього Єгипту, Індії, Давнього Ізраїлю і Китаю.

  реферат, добавлен 26.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.