Розробка програмного забезпечення комп'ютерної системи управління процесом випалювання будівельних матеріалів з використанням об'єктно-орієнтованого програмування

Класифікація об'єктно-орієнтованих мов програмування. Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення комп'ютерної системи управління процесом випалювання будівельних матеріалів. Тестування програмного забезпечення, оцінка його ефективності.

Подобные документы

 • Характеристика мов програмування. Опис логічної структури. Створення головної сторінки електронного журналу за допомогою гіпертекстової розмітки, бази даних для роботи журналу. Розробка таблиць, форм та скрипту. Тестування програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Характеристика підприємства, основне електронне обладнання. Інсталяція та налагодження програмного забезпечення. Діагностика та усунення неполадок у комп’ютерній мережі. Обслуговування периферійних пристроїв (принтер, сканер): підключення, настройка.

  отчет по практике, добавлен 22.03.2010

 • Вибір методів та засобів створення інформаційної системи для обліку і перегляду продукції на складі. Розробка моделі даних для реляційної бази даних, прикладного програмного забезпечення. Тестування програмного додатку, виявлення можливих проблем.

  курсовая работа, добавлен 22.09.2015

 • Структура інформаційної системи веб-сайту. Узагальнена архітектура кластерної структури. Вимоги до хостингу. Встановлення та налаштування програмного забезпечення. Функція перенаправлення посилань. Система керування базою даних основного кластера.

  дипломная работа, добавлен 02.07.2015

 • Ескізний проект програмного забезпечення для 3D-навігації для мобільних пристроїв під управління ОС Android. Розробка прототипу інтерфейсу. Технічний проект програмного забезпечення. Створення діаграми класів, аналізу, розгортання та кооперацій.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2014

 • Програмний засіб моніторингу реалізації проектів з побудовою графіків та завданням відхилень. Вибір моделі життєвого циклу розробки додатків Rapid Application Development об'єктно-орієнтованою мовою програмування C# на платформі Microsoft .NET Framework.

  дипломная работа, добавлен 11.09.2012

 • Аналіз технічного забезпечення, вибір інструментального програмного забезпечення та середовища розробки програм. Створення класів для реалізації необхідних функцій для роботи програмного засобу. Розробка інтерфейсу для користувача та лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 24.08.2012

 • Програма на мові програмування С++. Аналіз стану технологій програмування та обґрунтування теми. Розробка програми виконання завдання, методу вирішення задачі. Робота з файлами, обробка числової інформації і робота з графікою. Розробка програми меню.

  курсовая работа, добавлен 17.02.2009

 • Розробка структурної схеми мережі, вибір конфігурації серверу і робочих станцій, комутаторів і маршрутизатора. Організація системи телеспостереження. Розміщення мережного обладнання в приміщеннях. Методи та засоби забезпечення безпеки інформації.

  дипломная работа, добавлен 13.04.2012

 • Поняття та класифікація комп’ютерних ігор. Відтворення гри "Морський бій" у вигляді комп’ютерної програми. Компоненти програмного середовища Delphi, що були використані під час її створення. Алгоритм реалізації ігрового процесу та скріншоти з програми.

  дипломная работа, добавлен 12.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.