Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

Робота з базами даних служб документаційного забезпечення управління. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства Криворізької районної адміністрації. Автоматизація роботи канцелярії та машбюро.

Подобные документы

 • Нормативно-правова та законодавча база діловодства в Україні. Основні поняття документаційного забезпечення управління. Планування навчально-виховної роботи закладу освіти. Шляхи та методи удосконалення діловодства в дитячий юнацькій спортивній школі.

  дипломная работа, добавлен 07.09.2013

 • Процес ведення діловодства в організації та дотримання державних стандартів в частині оформлення документації та роботи з нею. Ознайомлення з технологією документаційного забезпечення для виплати різних допомог та виплат, формування особистих справ.

  практическая работа, добавлен 14.12.2013

 • Форма ведення бухгалтерського обліку - сукупність облікових регістрів, їх використання у певній послідовності та взаємодії. Класифікація форм ведення бухгалтерського обліку за певними ознаками. Узагальнення інформаційних даних в облікових регістрах.

  контрольная работа, добавлен 09.09.2010

 • Особливості функціонування автоматизованих систем обробки даних (АСОІ) для управління і контролю господарської діяльності. Порядок обробки інформації на ЕОМ для використання у контрольно-аудиторському процесі. Головні етапи повного циклу обробки даних.

  контрольная работа, добавлен 27.09.2010

 • Опис автоматизованих систем документообігу. Єдина система стандартизації документів, автоматизація створення каталогів. База даних - одиниця автоматизації системи документообігу. Використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Механізм здійснення документаційного забезпечення установи. Специфіка організації документаційного забезпечення установи на ТОВ "СВІТОЧ" та ВАТ "АГРЕГАТ". Використання інформаційних технологій документаційного забезпечення. Види інформаційних технологій.

  дипломная работа, добавлен 13.08.2008

 • Технічне забезпечення автоматизованого робочого місця, класифікація АРМ. Основні форми використання засобів оргтехніки. Вітчизняний ринок програмного забезпечення для ведення обліку оплати праці. Особливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

  контрольная работа, добавлен 09.07.2012

 • Вузлові аспекти організації діяльності органу місцевої влади та можливості їх документного забезпечення. Види ділових документів органів державної влади. Форми організації діловодства. Основні напрями організації функціонування Корецької міської Ради.

  дипломная работа, добавлен 07.11.2010

 • Ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю Управління фінансів Згурівської районної державної адміністрації. Особливості організації бухгалтерського обліку у бюджетній установі. Автоматизація обліку на підприємстві. Форми фінансової звітності.

  отчет по практике, добавлен 03.05.2015

 • Поняття та правила ведення конфіденційного діловиробництва, значення в діяльності підприємства, організаційні та технічні особливості. Структура конфіденційних документів, порядок роботи з інформаційними джерелами, що містять комерційну таємницю.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.