Державний бюджет як основний фінансовий план держави

Аналіз складу, структури та динаміки доходів державного бюджету України. Напрями вдосконалення його дохідної та видаткової частин. Розкриття економічної сутності бюджету країни як основного фінансового плану держави. Дослідження процесу його використання.

Подобные документы

 • Економічний зміст, сутність та роль державного бюджету в ринковій економіці. Принципи планування Державного бюджету. Аналіз структури та динаміки Державного бюджету за 2010-2013 рр. Нормативно-правова база формування бюджету та його ефективність.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2015

 • Основні джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз формування дохідної бази державного бюджету України. Проблеми формування податкових доходів держави та шляхи їх вирішення. Використання рейтингової оцінки для оптимізації структури бюджету.

  дипломная работа, добавлен 13.11.2013

 • Державний бюджет України як головний фінансовий план країни. Структура бюджету, принципи його побудови, механізм державного регулювання бюджетних правовідносин. Процедурні питання прийняття бюджету, його виконання. Звітування щодо виконання бюджету.

  курсовая работа, добавлен 15.05.2010

 • Сутність державного бюджету та його призначення. Класифікація доходів та видатків Державного бюджету України. Вплив головного кошторису на соціально-економічний розвиток держави. Напрями розвитку формування доходів і видатків Державного бюджету України.

  курсовая работа, добавлен 08.10.2013

 • Сутність та призначення Державного бюджету, його роль у регулюванні процесів сучасної ринкової економіки. Планування й виконання дохідної та видаткової частин Державного бюджету. Міжбюджетні трансферти як основа фінансового вирівнювання територій.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2011

 • Поняття Державного бюджету України та його місце в фінансовій системі держави. Принципи його побудови та характерні ознаки. Перелік цільових фондів, що входять до нього. Аналіз структури доходів держбюджету, їх класифікація та джерела формування.

  презентация, добавлен 06.05.2015

 • Напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави. Законодавче регулювання держбюджету України. Зарубіжний досвід формування бюджетної системи. Аналіз складу, класифікації, форм прояву, динаміки бюджетних доходів та видатків.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2016

 • Затвердження доходів Державного бюджету згідно відповідного законопроекту України. Ознайомлення із пропозиціями щодо вдосконалення змін у структурі прибутків ДБУ. Оцінка дохідної частини головного фінансового плану країни за січень-вересень 2010 року.

  контрольная работа, добавлен 10.12.2010

 • Суть бюджету України як провідної ланки державних фінансів, його роль і складові елементи. Бюджетна політика держави; аналіз показників доходної та видаткової частин. Формування і розподіл фондів грошових коштів, виконання видаткової частини бюджету.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2012

 • Основні функції державного бюджету, його доходи та витрати. Дефіцит державного бюджету та його вплив на економіку країни. Особливості формування державного бюджету в інших країнах світу. Місце державного бюджету в економічному житті суспільства.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.