Психологічна готовність жінки до материнства

Поняття і функції материнства. Психофізіологічні аспекти і етапи формування готовності до материнства. Зміст та форми роботи психолога по підготовці жінки до материнства. Аналіз за допомогою анкетування психологічної готовності студенток до ролі матері.

Подобные документы

 • Розвиток у дівчат-підлітків самопізнання та самовдосконалення, сприйняття себе, як майбутньої жінки і матері, відповідальності за власне здоров’я як важливі компоненти статевого виховання. Розробка профілактичної програми з підготовки до материнства.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Определение понятия "материнство". Рассмотрение материнства как социально-психологического феномена. Ознакомление с различными аспектами изучения вопроса взращивания адекватного подрастающего поколения. Раскрытие онтогенеза и содержания материнства.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2015

 • Історія становлення проблеми, сутність поняття та критерії психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Особистісна готовність до школи і формування позиції школяра. Мотиваційна, інтелектуальна, вольова та моральна готовність до навчання.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2013

 • Теоретические аспекты тревожности в период раннего материнства. Организация и проведение исследования в детской поликлинике. Методика диагностирования уровня тревожности. Эмпирическое исследование тревожности женщин в период раннего материнства.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2011

 • Розвиток сім’ї та шлюбу в історичному вимірі. Підготовка до сімейного життя та її гендерні аспекти. Методи психологічного вивчення готовності до шлюбу. Співвідношення готовності до шлюбу з гендерною ідентичністю. Шлюбно-сімейні уявлення у молоді.

  дипломная работа, добавлен 17.10.2010

 • Розвиток педагогічної, психологічної думки у нашій країні. Теоретичний аспект проблеми готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Визначальна роль мотивації у готовності до шкільного навчання. Гра дошкільника як показник готовності до школи.

  курсовая работа, добавлен 03.07.2009

 • Сутність психологічної готовності до шкільного навчання. Діагностика загальної шкільної зрілості. Критерії готовності дошкільнят до школи та їх розвиток. Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку. Процедура визначення готовності дитини до школи.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2011

 • Проблема материнства, психологический и культурно-исторический аспекты его исследования. Характеристика представлений о материнстве в России. Анализ проблемы материнства с точки зрения психологии. Материнство как обеспечение условий для развития ребенка.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2014

 • Модель материнства и обеспечение ее формирования в онтогенезе женщины. Психология материнства - одна из наиболее сложных и малоразработанных областей современной психологической науки. Ребенок без любви родителей не сможет стать полноценной личностью.

  реферат, добавлен 09.03.2008

 • Раннее социальное сиротство как следствие отказов от материнства. Психосоциальный портрет несовершеннолетней мамы. Дифференциальная диагностика депрессивных состоянии и состояний, близких к депрессии. Исследование особенностей психологии матерей-отказниц.

  дипломная работа, добавлен 02.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.