Розробка шляхів удосконалення допоміжного виробництва

Основи оптимізації функціонування допоміжного виробництва, його функції як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності. Загальна характеристика виробничої діяльності ВАТ "Тисменицягаз". Доцільність здійснення витрат.

Подобные документы

 • Організаційно-управлінська структура підприємства. Адміністрування виробничої діяльності. План виробництва та реалізації продукції. Планування трудомісткості виробничої програми, пропускної спроможності обладнання, показників по праці, заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2014

 • Схема планування виробничої програми. Поняття і цілі управління витратами виробництва. Планування та облік витрат виробництва на підприємстві. Побудова економіко-математичної моделі. Прогнозування прибутку підприємства за допомогою методу Гольта.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2015

 • Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.

  контрольная работа, добавлен 18.12.2010

 • Сутність і завдання планування, його місце в керуванні підприємством. Методологічні основи та технологія процесу планування. Конкретність і вимірність планів. Розрахунок планових показників. Виробництво й реалізація продукції, кадри і заробітна плата.

  лекция, добавлен 28.06.2009

 • Теоретико-методичні основи ефективності господарської діяльності підприємства. Загальна характеристика, аналіз доходів та витрат підприємства Новопетрівської філії СТОВ ім. Шевченко "Агросвіт". Сутність впливу ціни на рентабельність виробництва.

  дипломная работа, добавлен 10.12.2013

 • Загальна характеристика підприємства, що проектується, напрямки його господарської діяльності та особливості організаційної структури. Маркетинговий аналіз та визначення конкурентних переваг. Ринок збуту та принципи його функціонування. Статті витрат.

  бизнес-план, добавлен 17.10.2014

 • Теоретичні і методологічні основи мотивації трудової діяльності. Аналіз техніко-економічних показників діяльності шахти "Піонер". Розробка заходів щодо удосконалення мотивації персоналу. Підвищення якості робочої сили. Система участі персоналу у прибутку.

  дипломная работа, добавлен 29.03.2012

 • Економічна сутність поняття "ощадливе виробництво", його цілі та задачі, напрямки та принципи діяльності. Основна ідея теорії ощадливого виробництва та підходи до його реалізації. Компанії, що використовують дане виробництво, перспективи в Україні.

  контрольная работа, добавлен 26.02.2011

 • Характеристика існуючого основного та допоміжного виробництва підприємства і його структури. Організація обслуговуючих підрозділів. Розрахунок чисельності працівників. Складання технологічної документації, методи та правила розробки технологічної карти.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2011

 • Поняття й класифікація витрат виробництва. Управління виробничими витратами. Зарубіжний досвід визначення виробничих витрат. Прогнозування незалежного попиту. Сукупне планування виробництва.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.