Ідеали особистості підліткового віку

Роль ідеалу та його вплив на формування особистості підлітка. Процес ідеалізації у підлітковому віці. Колективний ідеал малих груп та ідеал друзів. Вплив на психологію сприймання ідеалу підлітками. Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей.

Подобные документы

 • Зміст педагогічного поняття "виховання" як суспільно-історичного явища. Предмет виховного впливу. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна. Мотиваційні якості особистості вихованця. Постійний, опосередкований та змінний виховний вплив.

  контрольная работа, добавлен 24.10.2010

 • Світоглядно-філософські концепції соціалізації як підґрунтя її соціально-педагогічного розуміння. Сутність соціалізації особистості, її етапи і фактори. Рекомендації щодо формування морально-правових якостей молодших школярів в учбово-виховному процесі.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2012

 • Предмет дослідження – процес формування професійно значущих якостей майбутніх учителів. Визначення таких якостей та шляхи формування. Гіпотеза дослідження – формування професійно-значущих якостей пов'язане з орієнтацією вчителя на власну самооцінку.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2009

 • Класифікація українських народних рухливих ігор для дітей дошкільного віку. Аналіз діяльності вихователів щодо використання народних рухливих ігор в навчально-виховній роботі. Значення рухливих ігор в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2014

 • Розвиток особистості дошкільника. Адекватність поведінки встановленим соціальним еталонам. Орієнтація дитини на соціально схвалювані норми поведінки. Формування особистісних якостей у дитини-дошкільника. Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки.

  курсовая работа, добавлен 26.04.2011

 • Вивчення та аналіз вимог суспільства до вихователя дитячого садка. Дослідження особистості сучасного педагога. Особливості підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти. Педагогічні умови оздоровлення, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

  статья, добавлен 24.11.2017

 • Особливості процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку. Ефективність психологічних та педагогічних умов її реалізації та специфіка використання ряду методів в якості засобів оптимальної корекції особистості.

  дипломная работа, добавлен 24.10.2013

 • Розвиток творчості дітей на уроках музики й хореографії. Робота над розвитком обдарувань дітей дошкільного віку. Особливості, труднощі виховання обдарованих дітей. Наслідування батьків у творчих досягненнях. Вплив педагога на розвиток творчої особистості.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2016

 • Виховання як цілеспрямований процес формування гармонійно розвиненої особистості. Етапи становлення особистості через виховання. Соціальні завдання школи. Особливості та технології соціального виховання, використовувані прийоми в сучасній школі.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2011

 • Залежність між формуванням музично-естетичної культури особистості студента й розвитком його смаку й національного кругозору. Вплив застосування принципу інтеграції на естетичну свідомість, розширення національного кругозору й формування смаку студентів.

  статья, добавлен 27.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.