Ідеали особистості підліткового віку

Роль ідеалу та його вплив на формування особистості підлітка. Процес ідеалізації у підлітковому віці. Колективний ідеал малих груп та ідеал друзів. Вплив на психологію сприймання ідеалу підлітками. Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей.

Подобные документы

 • Види дисфункціональних сімей та їх ознаки. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Дослідження впливу дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості, навчання та виховання молодшого школяра. Програма соціально-педагогічної підтримки дітей.

  дипломная работа, добавлен 17.07.2013

 • Виховання гуманістичної спрямованості підлітків. Поняття "гуманістична спрямованість особистості" та "гуманістично спрямована особистість". Програма та методичні рекомендації з підготовки вчителів до здійснення виховання підлітків у позаурочний час.

  автореферат, добавлен 16.04.2009

 • Методика формування всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця під час його перебування у вузі, значення для виховання студентів та в подальшому існування держави. Шляхи виховання в молоді моральних якостей, необхідних для життя в суспільстві.

  реферат, добавлен 16.01.2010

 • Структура духовного світу особистості. Механізм і шляхи формування духовного світу школяра. Сучасна система гармонійного розвитку. Формуванні національно-свідомої, духовно-багатої мовної особистості - основна мета вивчення української мови і літератури.

  реферат, добавлен 27.10.2014

 • Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор. Поняття про сюжет і зміст сюжетно-рольової гри. Характеристика творчих ігор. Спілкування дитини з дорослими і однолітками, з батьками. Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2012

 • Для розбудови нового суспільства потрібні цілеспрямовані, енергійні, всебічно розвинуті особистості. Дослідження наявності розуміння поняття волі й вольових якостей дітьми 3 класу. Підготовка дитини до майбутнього тривалого саморозвитку і самовиховання.

  дипломная работа, добавлен 20.05.2009

 • Розгляд творчості як суттєвого аспекту акме людини. Вивчення структури рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності у людинознавчих науках. Аналіз компонент (когнітивна, емоційна) та шляхів формування творчої особистості.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2010

 • Сутність фасилітації - процесу, спрямованого на створення атмосфери доброзичливості, довіри, і умов для саморозвитку, самовдосконалення особистості. Умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують їхню фасилітуючу позицію.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2012

 • Використання педагогічної технології "Росток" для забезпечення формування розвиненої особистості учня початкових класів. Застосування навчальних методів і прийомів на уроках курсу "Навколишній світ" для створення умов гармонійного розвитку особистості.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2014

 • Визначення суті поняття "учнівське самоврядування". Дослідження самоврядування у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 м. Сміли Черкаської області. Роль та доцільність роботи даних організацій. Вплив об'єднання на розвиток та соціалізацію особистості.

  курсовая работа, добавлен 11.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.