Право

ИФункції і повноваження Президента України. Відносини, що регулює цивільне право. Види підприємницької діяльності які здійснюються без ліцензії, і які лише на основі ліцензії. Підстави договору житлового найму. Предмет договору найму жилого приміщення.

Подобные документы

 • Трудовий договір як угода між працівником та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору. Розгляд важливих завдань науки трудового права.

  курсовая работа, добавлен 12.07.2019

 • Шлюбно-сімейне право, як сукупність правових норм, які регулюють особисті й пов'язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу й належності до сім'ї. Укладання та розірвання шлюбу. Принципи шлюбного договору. Права і обов'язки подружжя.

  презентация, добавлен 14.06.2014

 • Історія правового регулювання шлюбного договору за законами України. Поняття та значення шлюбного договору, його головний зміст та призначення, ступінь розповсюдженості в сучасному суспільстві. Умови виконання, зміни та припинення шлюбного договору.

  курсовая работа, добавлен 23.02.2011

 • Незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом підробки документів. Розслідування крадіжок документів, що складають державну таємницю. Складання структурно-логічних схем "Зміст трудового договору", "Робочий час: поняття, види, зміст".

  контрольная работа, добавлен 23.08.2013

 • Правовідносини заліку, що виникають на практиці. Догма права (міф), що створює проблему. Теоретичні підстави зарахування. Право України, що регулює залік. Завершальна стадія судового процесу. Норми матеріального права. Рішення господарського суду.

  реферат, добавлен 10.04.2009

 • Сутність і зміст авторських договорів, вимоги до них, класифікація та різновиди, нормативно-правове регулювання в сучасній Україні. Права та обв’язки, а також відповідальність сторін даного договору. Відмінність виключної ліцензії від невиключної.

  контрольная работа, добавлен 11.09.2014

 • Речево-правові та зобов'язально-правові способи захисту прав власності. Основні ознаки службового жилого приміщення. Поняття, значення та порядок укладання шлюбного договору. Надання службових житлових приміщень і гуртожитків. Основні реквізити розписки.

  контрольная работа, добавлен 06.11.2012

 • Особенности заключения и оформления договора обмена жилых помещений. Защита прав граждан на рынке жилья. Составление договора купли-продажи. Право нанимателя по договору найма. Соблюдение законных интересов лиц, проживающих в обмениваемом помещении.

  реферат, добавлен 11.05.2015

 • Поняття контракту як форми трудового договору. Порядок та підстави припинення трудового договору за ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Переведення працівника з його згоди в іншу організацію чи підприємство.

  курсовая работа, добавлен 01.09.2014

 • Факторинг - дієвий механізм підвищення конкурентоспроможності та покриття дебіторської заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності. Характеристика основних причин виникнення та втілення у правотворчу практику договору міжнародного факторингу.

  статья, добавлен 19.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.