Урок як форма організації навчання

Дослідження сучасних тенденцій організації навчального процесу, їх сутності та основних проблем. Аналіз індивідуалізації і диференціації навчання, типів і структури уроків. Огляд фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчальної роботи.

Подобные документы

 • Колективна форма організації діяльності студентів: історія виникнення та основні ознаки кооперативної роботи. Індивідуальна та групова форми контролю з дисципліни радіотехніка. Ефективність застосування групового навчання у професійно-технічних закладах.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2011

 • Форми і методи направлення навчального процесу на особистість учня, створення максимально сприятливих умов для розвитку і розкриття його здібностей. Компоненти педагогічного процесу та шляхи його індивідуалізації. Аналіз діяльності суб'єкта навчання.

  реферат, добавлен 06.06.2010

 • Методичні особливості організації та проведення семінарського заняття. Процес підготовки до семінару. Функції та види семінару. Форми організації навчання. Уміння роботи з різними джерелами інформації. Урахування індивідуальних можливостей учнів.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2012

 • Перебудова системи освіти України. Удосконалення навчального процесу в загальноосвітній школі. Психолого-педагогічні основи самостійної роботи в початковій школі. Способи організації самостійної роботи. Методика та аналіз результатів дослідження.

  дипломная работа, добавлен 23.07.2009

 • Проведення нетрадиційних форм навчання в учбових закладах. Урок-конференція як одна з цих форм організації навчально-виховного процесу з хімії в школі. Вивчення теми "Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин в побут".

  дипломная работа, добавлен 19.08.2014

 • Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання у сучасній школі України. Контроль та оцінка навчальних та наукових досягнень студентів. Види навчання у вищій школі. Техніка викладу лекції. Особливості поліпшення ефективності якості лекції.

  лекция, добавлен 09.01.2012

 • Зміст досвіду як системи в дії. Модель творчої особистості учня, створення ситуації успіху. Основна форма організації навчальної діяльності - урок. Складові ефективності й успішності уроку. Етапи підготовчої роботи по складанню зорових опор, морфеми.

  разработка урока, добавлен 20.11.2010

 • Урок як основна форма занять. Ознайомлення з елементами організації праці і виробництва. Розвиток якостей особистості, які потрібні для успішної участі в трудових процесах. Організація та обладнання шкільних майстерень як важлива педагогічна умова.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Місце уроків трудового навчання у початковій школі загальноосвітнього навчального закладу. Планування уроків, принципи та методи реалізації даного процесу. Практичні рекомендації до навчання молодших школярів різанню паперу. Варіанти контрольних робіт.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2015

 • Аналіз виробничого навчання: суть, особливості організації та місце в закладах професійної освіти. Основні принципи, системи і методи організації виробничого навчання. Роль практичних занять у навчанні. Розробка уроку для формування практичних навичок.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.