Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

Принципи конструювання змісту екологічної освіти і виховання учнів у позашкільних навчальних закладах. Основні параметри та напрями формування суб’єктивного ставлення особистості до природи. Організаційно-педагогічні форми і методи екологічної освіти.

Подобные документы

 • Сутність культурного підходу до навчання. Сучасний стан астрономічної освіти з точки зору культурологічного підходу. Астрономічна культура як невід’ємна складова сучасної людини. Дослідження стану сучасної астрономічної освіти у загальноосвітніх закладах.

  дипломная работа, добавлен 09.06.2009

 • Концепція екологічної освіти, зміст і організація позашкільної роботи з вивчення охорони природи. Створення спеціалізованих гуртків еколого-натуралістського профілю, роль діяльності позашкільних лісництв у вихованні дбайливого відношення до природи.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2014

 • Перші позашкільні заклади: історія виникнення та розвиток. Основні напрями цього виду освіти та виховання. Використання дитячого табору як основного виду позашкільних закладів України. Роль малої академії наук в розвитку креативного мислення учнів.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2014

 • Роль морального виховання в розвитку особистості. Проблема, сутність морального виховання у психолого-педагогічній літературі (завдання, мета, принципи). Система моральних цінностей та сідомість людини. Форми і методи морального виховання особистості.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2008

 • Порівняльний аналіз змісту професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Великій Британії і Україні. Особливості та принципи побудови навчальних планів у британських та українських освітніх закладах, які готують фахівців початкової освіти.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Вивчення екологічних проблем,які носять глобальний характер. Виховання бережливого ставлення до природи як соціально-педагогічна проблема. Природознавство як основа розуміння молодшими школярами необхідності охорони природи та екологічного виховання.

  реферат, добавлен 21.07.2010

 • Формування правової свідомості громадян за допомогою правової освіти. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов'язки громадян. Ділові ігри, диспути і дискусії.

  статья, добавлен 15.11.2002

 • Комплексне поєднання різних ступенів, від дошкільних закладах до вищої освіти, в існуючій системі освіти в Естонії. Дозвіл на проживання для навчання. Стипендії на навчання в навчальних закладах. Порівняльна характеристика освіти в Естонії й Україні.

  реферат, добавлен 09.11.2010

 • Дослідження проблеми екологічної освіти й виховання, яка пов’язана з професією вчителя. Основні типи екологічної культури: антропоцентричний та природоцентричний. Актуальність проблеми пестицидів та стійких органічних забруднювачів у шкільних підручниках.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2011

 • Критерії та рівні розвитку патріотичних якостей особистості школярів засобами навчання. Психолого-педагогічні умови, вікові особливості та методичні закономірності патріотичного виховання молоді; концептуальні ідеї, форми, методи і засоби виховання.

  курсовая работа, добавлен 11.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.