Захист населення в надзвичайних ситуаціях

Право людини на захист свого життя і здоров'я від наслідків катастроф, пожеж та стихійного лиха. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, забезпечення мінімуму життєвих потреб людей. Класифікація надзвичайних ситуацій.

Подобные документы

 • Загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості, наслідки, вплив на організм, основи захисту здоров'я та життя людини і середовища проживання від небезпек. Засоби та заходи створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності.

  реферат, добавлен 04.09.2009

 • Узагальнення факторів, що виникають при аваріях. Види сильнодіючих отруйних речовин, які при попаданні у навколишнє середовище в великих кількостях викликають ураження різного ступеня тяжкості. Заходи щодо попередження техногенних надзвичайних ситуацій.

  реферат, добавлен 18.03.2011

 • Загальна характеристика надзвичайних ситуацій. Статистика промислових вибухів століття у світі та Україні. Загальні потенційно небезпечні виробництва на прикладі зернообробних промислових підприємств. Цивільний захист громадян при аваріях, вибухах.

  реферат, добавлен 14.11.2010

 • Цивільний захист як система заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Хімічні зараження приземного шару атмосфери як головний вражаючий фактор, правила поведінки при їх проявленні.

  конспект урока, добавлен 17.10.2014

 • Довгострокове (оперативне) прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом небезпечних хімічних речовин. Організація оповіщення у надзвичайних ситуаціях. Дії працівників та керівництва в разі винекнення аварії.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2008

 • Стан первинних засобів пожежегасіння на ТОВ "Чугуїв-продукт". Аналіз пожежної небезпеки при використанні аміаку як холодоагенту. Можливість виникненні пожежі в аміачно-компресорному цеху. Класифікація індивідуальних засобів захисту органів дихання людини.

  дипломная работа, добавлен 14.09.2013

 • Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. Визначення амплітуди фізичного, емоціонального, інтелектуального циклів.

  контрольная работа, добавлен 11.03.2014

 • Актуальні програми ООН у сфері зниження ризику природних катастроф і зміцнення потенціалу протидії до порушення функціонування соціальних і економічних систем та погіршення стану довкілля. Підходи до зниження ризику надзвичайних ситуацій в Україні.

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Розгляд нормативно-правової бази підприємства ВАТ "Світлофор". Аналіз трудового процесу та виробничих факторів ливарної дільниці. Оцінка важкості праці на робочому місці формувальника. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2012

 • Meтодикa оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Аналіз ситуації при поломці з викидом СДОР в робочій зоні. Спосіб дослідження радіоактивного зараження ділянки виробництва при аварії на атомній електростанції.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.