Дисциплінарна відповідальність та заохочення суддів

Вивчення порядку зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції. Порядок звільнення судді від посади, дисциплінарна відповідальність та заохочення, основні юридичні та етичні вимоги до поведінки суддів. Підвищення кваліфікації працівників апарату суду.

Подобные документы

 • Застосування дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про надра. Правові підстави цивільної та адміністративної відповідальності, відшкодування збитків. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства, суспільна небезпека.

  реферат, добавлен 23.01.2009

 • Організаційна структура господарського суду Сумської області та основні завдання його структурних підрозділів. Прийом, реєстрація та розподіл вхідної кореспонденції. Прийняття на посаду і звільнення судді та трудові відносини. Архівне зберігання справ.

  отчет по практике, добавлен 16.06.2014

 • Вживання засобів морального і матеріального стимулювання, що закріплені нормами трудового права. Порядок застосування заохочень. Переваги і пільги для працівників, успішно виконуючих свої трудові обов'язки. Заохочення за особливі трудові заслуги.

  реферат, добавлен 21.09.2009

 • Різноманітність видів юридичної відповідальності, які застосовуються до правопорушників. Дослідження соціальної необхідності та ефективності юридичної відповідальності, її поняття та ознаки. Відмінності дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2014

 • Система судів загальної юрисдикції в Україні. Поняття ланки судової системи та інстанції, повноваження місцевих судів, їх структура, правовий статус голови та суддів. Види та апеляційних судів: загальні та спеціалізовані. Колегіальний розгляд справи.

  контрольная работа, добавлен 17.11.2010

 • Дисциплінарна, адміністративна та цивільна відповідальність за порушення земельного законодавства. Кримінально-правова відповідальність за забруднення або псування земель відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

  реферат, добавлен 03.05.2009

 • Проблеми становлення конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: загальне поняття, порядок формування, функції та повноваження. Гарантії діяльності суддів конституційного Суду України.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • Ефективне функціонування судової системи в Україні як гарантії забезпечення професійного та справедливого правосуддя. Дослідження взаємозалежності між рівнем професійної підготовки та кількістю скасованих та змінених рішень в апеляційному порядку.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Ознайомлення зі складом, структурою та порядком визначення апарату суду. Дослідження законів, інструкцій та наказів, якими керуються секретарі, архіваріуси, розпорядники та судді при здійсненні своїх професійних обов'язків по реалізації судочинства.

  отчет по практике, добавлен 11.10.2011

 • Поняття та порядок визначення самовільного зайняття земельної ділянки, способи реалізації даного злочину та відповідальність за нього. Порядок зібрання матеріалу по злочину, вимоги до нього, прийняття обґрунтованого рішення по справі. Завдання слідчого.

  реферат, добавлен 30.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.