Про практичність соціальної психології

Роль раціоналізації мотивів і поводження у вивченні практичного психоаналізу. Опис когнітивної та афективної сфер психологічного рівня індивіда. Сучасні "всесвітні" принципи ділового поводження Хосмера. Визначення факторів міжособистісного рівня довіри.

Подобные документы

 • Ознайомлення із специфікою соціальної психології як самостійної науки. Вплив соціальних умов на поводження індивіда. Роль поведінки одного учасника групи на інших. Аналіз відносин між нормативними, політичними та економічними факторами суспільства.

  реферат, добавлен 18.10.2010

 • Поняття соціальної установки як психологічного процесу у зв'язку із соціальними цінностями. Пояснення соціально-психологічних процесів на індивідуальному і груповому рівнях. Інтерпретації установки в різних теоретичних схемах індивідуального поводження.

  реферат, добавлен 11.10.2010

 • Біхевіоризм - концепція науки про поводження. Основні положення біхевіоризму Уотсона. Вплив експериментальної зоопсихології на формування нової системи психології. Історія про розумного коня Ганса. Сторінки життя американського психолога Е.Лі Торндайка.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Визначення предмета соціальної психології та її поділ на таксономічний, диференціальний і системний тип. Вивчення впливу соціальних стимулів на процеси мислення, сприйняття, формування установок індивіда. Основні принципи теорії позитивізму Конта.

  реферат, добавлен 08.10.2010

 • Суть визначення предмета соціальної психології: історичний контекст. Роль праць Л.С. Виготського у становленні соціально-психологічної науки та визначенні її предмета. Сучасні уявлення про предмет, завдання соціальної психології і проблеми суспільства.

  реферат, добавлен 25.11.2010

 • Необхідність ситуаційного аналізу поводження в ході консультаційної роботи при спробах пояснити труднощі, які людина зазнає у формальному й неформальному спілкуванні. Мета, правила, елементи та роль соціальної ситуації, послідовність поведінкових актів.

  реферат, добавлен 18.10.2010

 • Методи дослідження якісних аспектів повсякденної теорії особистості. Визначення частоти використання людьми особистісних рис для пояснення поводження. Особливості експериментів Уінтера й Улемана. Виведення диспозицій з поводження, породжуваного ситуацією.

  реферат, добавлен 25.09.2010

 • Обґрунтування взаємозв'язку понять переконання та поводження згідно із теоріям когнітивного дисонансу та самосприйняття. Аналіз прийому "ноги у дверях" як засобу маніпулювання людьми. Визначення впливу моральних вчинків на запобігання расовим забобонам.

  реферат, добавлен 08.03.2010

 • Конфлікти та їх види. Умови і привід виникнення зіткнення. Розуміння причин виниклого протиборства та мотивів учасників. Поводження людини в конфліктній ситуації. Створення атмосфери взаємної довіри і співробітництва. Вирішення конфліктної ситуації.

  реферат, добавлен 15.10.2012

 • Особистісні властивості, що визначають поводження людей взагалі, пошук способів їх виміру в окремих індивідів. Особистісний розвиток й зміни. Наукові дискусії з приводу теорій особистості. Емпіричні дослідження ситуативної погодженості поводження.

  реферат, добавлен 21.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.