Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

Розробка програми реєстрації і автоматизованого створення звіту на рік по викраденим машинам. Математична модель задачі, структура зберігаючих даних. Створення алгоритмів основної програми на мові Turbo Pascal і процедур Vvod і Red. Вихідний код програми.

Подобные документы

 • Постановка задачі та визначення її функціоналу: записи в файл бази, їх перегляд та редагування, видалення та використання. Формування коду програми з основного коду і процедур, що ведуть облік у базі даних абонентів та оплат за комунальні послуги.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2012

 • Створення двух файлів В1 і В2 з шести двоцифрових цифр з введенням в довільному порядку цифр з клавіатури із записуванням парних цифр в файл В3, а непарних - у файл В4. Процес розробки програми за допомогою мови "Асемблер". Блок-схема алгоритму задачі.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2011

 • Створення програми для проходження тестового контролю по інтегральному численню за допомогою мови програмування Visual Basic. Опис математичного методу вирішення задачі. Структура вихідних даних. Стандартні функції та процедури. Налагодження програми.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2014

 • Розробка граф-схем алгоритмів строкової функції з метою наглядного представлення поставленої задачі і розбиття її на менші частини для створення коду програми. Написання функцій arithm proc, string proc, strCat proc на машинно-орієнтованій мові Асемблера.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2010

 • MS-DOS - перша операційна система. Створення в операційній системі MS-DOS резидентної програми захисту файлів від видалення, її використання в випадках захисту файлів від випадкового видалення. Структура вхідних та вихідних даних, алгоритм рішення задачі.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2012

 • Розробка інтерфейсу програми "Автоматизована інформаційна система автошколи". Вибір архітектури, характеристика користувача. Генерація, проектування схеми бази даних, детальне програмування. Розробка структури таблиць. Лістинг програми, результат роботи.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2015

 • Опис методів і алгоритмів вирішення задачі в середовищі розробки Myeclipse. Основні функції програмного продукту, його структура. Розробка алгоритму та програми, інструкція користувачу. Результати тестування, лістинг основних блоків. Вікно головного меню.

  курсовая работа, добавлен 24.02.2014

 • Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Аналіз та тестування програми. Розгляд результатів та інструкція з експлуатації.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2009

 • Розробка програми на мові програмування Асемблер для обчислення виразу. Розрахунок значень А, В, С у процедурах. Аналіз отриманих результатів за допомогою відлагоджувальника Turbo Debugger при різних заданих значеннях та перевірка їх правильності.

  лабораторная работа, добавлен 09.01.2013

 • Поняття черги в програмуванні, основні операції з чергою і їх реалізація. Опис алгоритму й специфікація програми. Розробка додатку з використанням задачі Ларсона по опису зв'язного неорієнтованого графа. Алгоритм розв’язку і результати виконання програми.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.