Особистісно-професійний розвиток майбутніх психологів засобами арт-терапії у неформальній системі післядипломної педагогічної освіти

Соціально-психологічні проблеми особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога. Післядипломна освіта як важливий етап професійного розвитку особистості психолога. Основні аспекти арт-терапії та їх застосування у роботі з майбутніми психологами.

Подобные документы

 • Цели и задачи образовательного учреждения. Принципы в работе психолога образователного учреждения. Продолжительность различных видов работ педагога-психолога образования. Этические принципы и правила работы практического психолога. Кабинет психолога.

  отчет по практике, добавлен 27.02.2007

 • Модели профессиональной деятельности практического психолога, проблема его индивидуального стиля. "Кризисы разочарования" и основные этапы развития психолога-профессионала. Проблема тенденции развития профессиональных деструкций в развитии психолога.

  реферат, добавлен 28.06.2012

 • Аналіз причин формування синдрому психічного вигорання. Професійне вигорання в контексті психологічного опору. Профілактика морально–професійної деформації правоохоронців. Аналіз та інтерпретація результатів вивчення професійного вигорання правоохоронців.

  дипломная работа, добавлен 29.11.2011

 • Роль особистості психолога в підготовчому процесі боксерів юнацького віку. Психологічне забезпечення тренування і змагань спортсменів. Діагностика стану психічної готовності боксерів. Методи відновлення і психорегуляції (фрустрація, психогігієна).

  дипломная работа, добавлен 19.07.2014

 • Аналіз досліджень з проблеми адаптації до професійного стресу. Специфіка професійної діяльності працівників колекторської компанії. Емпіричне дослідження та рекомендації щодо уникнення стресових ситуація в процесі діяльності колекторської компанії.

  дипломная работа, добавлен 14.07.2013

 • Современное состояние и концепция психологической службы. Требования к личности психолога в системе образования. Модели работы психолога и его профессиональной деятельности. Содержание, формы и средства работы психолога в учреждениях образования.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2010

 • Психологічні аспекти розвитку особистості дитини у період підліткової кризи, окреслення її впливу на особистісний розвиток дитини. Дослідження змін в характері та поведінці дитини під впливом кризи підліткового періоду. Типи кризи та шляхи їх подолання.

  курсовая работа, добавлен 23.10.2012

 • Поняття та предмет вивчення глибинної психології, основні ідеї та мотиви, місце та значення в її популяризації швейцарського психолога К.Г. Юнга. Короткий нарис життя та творчого становлення великого психолога, його вклад в розвиток науки початку ХХ ст.

  реферат, добавлен 18.04.2010

 • Основные направления деятельности специального психолога. Требования к личности и профессиональной подготовке специального психолога. Профессионально-этические нормы деятельности специального психолога. Основная цель практической психологической работы.

  курсовая работа, добавлен 12.07.2015

 • Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах. Особливості роботи психологічної служби в альтернативних учбових закладах. Взаємодія психолога і вчителя.

  реферат, добавлен 26.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.