Шизофренічні розлади

Теоретичні основи шизофренічних розладів. Проблеми психопатології, клініки та перебігу шизофренії. Дослідження хворого на шизофренію. Внутрішня картина хвороби. Дисгармонійність і втрата єдності психічних функцій. Ознаки зниження соціальних функцій.

Подобные документы

 • Характеристика хвороб: істеричний припадок, галюцинаторний синдром, депресивний ступор. Обстеження хворого з гіпокінезією та гіперкінезією: загальна характеристика, формування анамнезу, клініка, феноменологічна картина, захворювання на клітинному рівні.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2013

 • Дослідження типових патологічних психологічних характеристик мислення хворих на неврастенію. Загальні уявлення про мислення особистості. Аналіз динаміки мислення особистості при неврастенії. Методологічні основи патопсихологічного дослідження хворого.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Вивчення особливостей невротичних розладів хворих соматичного профілю (серцево-судинної системи). Характеристика захворювань соматичного профілю та їх впливу на психічний стан людини. Невротичні розлади при судинних захворюваннях головного мозку.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Теоретичний огляд проблеми надання психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Посттравматичний стресовий розлад. Техніки психологічної допомоги. Діагностика психічних розладів і організація психологічної допомоги заручникам, при катастрофах.

  дипломная работа, добавлен 14.02.2009

 • Теоретичні аспекти дослідження проблеми впливу життєвих ситуацій на психічний стан особистості. Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності. Зміст та підходи до класифікації психічних станів особистості, негативні психічні стани.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2011

 • Теоретичні основи дослідження ціннісних орієнтацій старших підлітків як детермінанта вибору стиля поведінки у конфліктній ситуації. Тренінгова програма зниження прояву агресивності у неповнолітніх. Вивчення психологічних особливостей старших школярів.

  дипломная работа, добавлен 21.06.2011

 • Розгляд проблеми переживання людини в ситуації горя, пов'язаного із втратами близьких людей. Туга як відчуття екзистенціальної порожнечі, неможливості відновити сенс життя. Психологічна необхідність пристосуватися до середовища, де немає близької людини.

  реферат, добавлен 23.03.2010

 • Сутність, класифікація та головні особливості психічних станів. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних процесів. Джерела і причини напруженості. Фобія як патологічний страх. Коротка характеристика головних причин виникнення нервового стану.

  контрольная работа, добавлен 26.08.2013

 • Механізм та біологічні аспекти дії іонізуючого опромінення на організм людини. Соціально-медичні наслідки Чорнобильської аварії. Особливості психофізіологічних функцій підлітків: властивості уваги, механізми пам’яті и інтелектуально-емоційний розвиток.

  курсовая работа, добавлен 27.06.2015

 • Проблеми і теоретичні основи подальшого вдосконалювання методів дослідження в соціальній психології. Методологія збору спостережень, побудова теорії, наукове експериментування та перевірка теоретичних законів з погляду їхньої прогностичної здатності.

  реферат, добавлен 11.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.