Державна служба зайнятості як централізований орган виконавчої влади

Створення Державної служби зайнятості для реалізації державної політики зайнятості населення України. Зв'язок відносин у сфері зайнятості з загальним станом економічного розвитку країни. Структура державної служби зайнятості і принципи її діяльності.

Подобные документы

 • Зайнятість населення: сутність, принципи та форми. Політика регулювання ринку як складова частина економічної політики. Регулювання ринку праці та служби зайнятості. Структура міграції населення. Основний зміст продуктивної зайнятості населення.

  реферат, добавлен 06.09.2009

 • Сутність зайнятості. Форми та види зайнятості. Їх характеристика. Державна політика регулювання зайнятості. Основні методи та заходи регулювання зайнятості, їх характеристика та особливості застосування в різних економічних системах. Зарубіжний досвід.

  курсовая работа, добавлен 17.03.2007

 • Людський капітал і відтворення робочої сили. Попит та пропозиція робочої сили. Державна політика зайнятості і її ефективність. Забезпечення зайнятості. Соціальний захист населення – суть і шляхи досягнення.

  реферат, добавлен 18.05.2002

 • Управління керівним персоналом у сфері держслужби у контексті адаптації державної служби до стандартів Євросоюзу. Еволюція розвитку теорії і практики управління керівним персоналом. Вітчизняний і зарубіжний досвід керівниутва у сфері державної служби.

  автореферат, добавлен 10.04.2009

 • Зайнятість як соціально-економічна категорія. Її принципи, структура, види, фактори та основні риси. Регулювання зайнятості населення. Механізм регулювання ринку робочої сили. Державна політика зайнятості. Регулювання попиту і пропозиції робочої сили.

  реферат, добавлен 13.08.2009

 • Проблема зайнятості населення України як найгостріша соціально-економічна проблема. Проблеми сільського безробіття. Трудова зайнятість соціально вразливих верств населення. Пенсіонери та інваліди на ринку праці. Державне регулювання зайнятості молоді.

  реферат, добавлен 08.04.2009

 • Джерела правових норм про працю і зайнятість населення в Україні. Механізм та інструменти регулювання зайнятості населення. Соціально-економічна оцінка зайнятості населення Рівненської області. Рекомендації щодо ефективного управління людськими ресурсами.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2015

 • Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання. Стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в Україні. Основні напрями регулювання ринку праці.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2007

 • Теоретичні, законодавчі аспекти розвитку малого бізнесу як засобу розвязання проблеми зайнятості. Аналіз стану зайнятості та малого бізнесу в Україні в період трансформації економіки. Вдосконалення правового забезпечення розвитку підприємництва в Україні.

  дипломная работа, добавлен 14.01.2009

 • Становлення інформаційного суспільства, принципи державного регулювання відносин у цій сфері, закон України "Про інформацію". Державна інформаційна політика, мета, функції, безпека України. Роль державної політики інформатизації в умовах глобалізації.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.