Меблева фірма: розробка бази даних

Розробка бази даних для меблевої фірми. Обстеження і аналіз предметної області та побудова концептуальної, логічної та фізичної моделі цієї бази даних. Використання мови програмування Visual Basic при написанні програмного коду, що обслуговує базу даних.

Подобные документы

 • Опис предметної області та середовища розробки бази даних. Модель реальної системи - ієрархія діаграм DFD. Складання таблиці списку подій. Переробка ERD в реляційне відношення клієнтів, постачальників та автомобілів. Створення ключових полів таблиць БД.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2013

 • Основи проектування мобільного додатку для операційної системи Android з використанням хмарної бази даних Cloud Firestore. Аналіз основних труднощів, які виникають під час розробки додатків. Визначення основних переваг та недоліків хмарних баз даних.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Можливості застосування середовища MySQL для роботи з базами даних. Завдання системи SQL Server. Розробка концептуальної моделі бази даних "Сервісний центр". Створення таблиць phpmyadmin, заповнення їх даними. Створення запитів і зв’язків у phpmyadmin.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2015

 • Проектування бази даних: визначення об’єктів, структура таблиць, побудова схеми даних, забезпечення цілісності даних, створення певних відношень між таблицями, створення запитів, побудова форм, оформлення об’єктів. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Розподілена обробка та розподілені бази даних, їх внутрішня структура та принцип функціонування. Порядок і технологія рішення задач оперативного контролю в умовах роботи та на базі сучасних автоматизованих інформаційних систем, оцінка ефективності.

  контрольная работа, добавлен 18.02.2015

 • Створення вжитків зі сторони сервера баз даних. Оголошення обмежень цілісності в таблиці визначень або з використанням механізму тригерів баз даних. Описання мови команд SQL*Plus як інтерактивної системи, невід'ємної для бази даних Oracle і вжитків.

  реферат, добавлен 09.08.2011

 • Основи проектування інформаційних реляційних баз даних, надання користувачам необхідної їм інформації на основі збережених даних. Розробка бази даних, що дозволяє зберігати інформацію про абонентів (ім'я, мобільний телефон, адреса, e-mail, реєстрація).

  курсовая работа, добавлен 13.11.2010

 • Побудова логічно-фізичної моделі даних за допомогою CASE-засобу ERWin. Інструкція користувача програми. Форма "Складський ордер", "Автотранспорт", "Оператори". Логічна та фізична модель бази даних. Форма "Меню", "Акт прийому", форми для введення даних.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2012

 • Розробка системи FinExpert для автоматизації бізнес-процесів підприємств. Робота з файлами баз даних і офісною технікою. Створення в Microsoft Access бази даних товарів і замовлень фірми "Фуршет". Інструктаж з техніки безпеки та промислової санітарії.

  отчет по практике, добавлен 12.03.2013

 • Концептуальна модель бази даних, визначення зв’язків між ними, атрибутів сутностей їх доменів. Створення ORM source model та Database model diagram для бази даних "Автотранспортне підприємство". Генерування ddl-скрипта для роботи в СУБД SQL-Server.

  курсовая работа, добавлен 17.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.