Меблева фірма: розробка бази даних

Розробка бази даних для меблевої фірми. Обстеження і аналіз предметної області та побудова концептуальної, логічної та фізичної моделі цієї бази даних. Використання мови програмування Visual Basic при написанні програмного коду, що обслуговує базу даних.

Подобные документы

 • Характеристика мов програмування. Опис логічної структури. Створення головної сторінки електронного журналу за допомогою гіпертекстової розмітки, бази даних для роботи журналу. Розробка таблиць, форм та скрипту. Тестування програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Проблеми розробки сучасних баз даних. Моделювання предметної області "Адміністратор готелю". Застосування СУБД Microsoft ACCESS для реалізації системної архітектури бази даних. Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа, добавлен 20.07.2014

 • Роль бази даних, призначеної для каталогізації рейсів, рухомого складу, персоналу та пасажирів, в полегшенні роботи залізничного вокзалу. Проектування структури даних. Розробка запитів для рішення задач, комплексної програми. Опис математичної моделі.

  курсовая работа, добавлен 27.12.2013

 • Проектування бази даних реєстрації та ведення обліку автомобілів в ДАІ на прикладі київського МРЕВ ДАІ за допомогою SQL Oracle. Опис інформаційної структури ПО з використанням діючих бізнес-правил та визначенням сутностей, їх атрибутів та зв'язків.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2012

 • Інтернет як система об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання і передачі інформації. Літературні джерела щодо сутності баз даних та їх функціонування. Порівняльний аналіз MySQL, Oracle та Microsoft Access. Створення бази даних за допомогою MySQL.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2014

 • Методи використання предикатів Cut, Fail. Організація циклу (repeat), складання програми. Алгоритм роботи зі списками та рядками. Елементарні операції і базові функції мови програмування Лісп. Робота зі складними типами даних на прикладі бази даних АТС.

  контрольная работа, добавлен 17.06.2011

 • Аналіз та проектування бази даних по організації обліку та руху товарів на складах, обґрунтування вибору інструментального засобу. Застосування СУБД Microsoft Access, розробка таблиць бази даних. запитів, форм, конструювання звітів і організація захисту.

  курсовая работа, добавлен 07.06.2010

 • Аналіз існуючих баз топографічних даних та геоінформаційних ресурсів території. Виконання геоінформаційного аналізу та моделювання ситуацій за допомогою атрибутивних даних. Стан стандартизації створення баз топографічних даних. Збирання статистики.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2014

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.