Меблева фірма: розробка бази даних

Розробка бази даних для меблевої фірми. Обстеження і аналіз предметної області та побудова концептуальної, логічної та фізичної моделі цієї бази даних. Використання мови програмування Visual Basic при написанні програмного коду, що обслуговує базу даних.

Подобные документы

 • Характеристика алгоритму створення таблиць бази даних, їх аналіз, сортування, автофільтр та проміжні підсумки. Розробка книги MS Excel для розподілу заробітної плати між членами комплексної бригади, аналіз результатів розподілу, побудова графіків.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2010

 • Договірна діяльність організацій як предмет проекту створення бази даних. Основні етапи роботи з Microsoft Access зі створення бази даних. Мінімальний список характеристик, які потрібно врахувати в ході роботи. Ознайомлення з основними об'єктами СУБД.

  лабораторная работа, добавлен 21.04.2011

 • Розробка гнучкої пошукової системи обліку науково-дослідницької документації за допомогою інструментального засобу прискореної розробки програмного забезпечення Delphi та технології доступу до бази даних ADO з використанням бази даних в форматі MS Access.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Схема взаємодії учасників платіжної системи з використанням пластикових карток. Вхідні та вихідні повідомлення для проектування бази даних для автоматизації аналізу користувачів пластикових карток. Проектування та реалізація бази даних у MS Access.

  курсовая работа, добавлен 27.12.2013

 • Теорія складання та використання розкладів. Проектування бази даних "Расписание", що містить інформацію про вільні аудиторії, в Microsoft Office Access з подальшим її використанням в середовищі програмування Borland Delphi та розробка програми до неї.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2012

 • Розробка автоматизованої бази даних реєстратури в поліклініці для ведення обліку лікарів та пацієнтів, а також зберігання та отримання якісної структурованої, та доступної інформації про них за допомогою виконання певних запитів в середовищі MySQL.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2011

 • Проектування бази даних (БД). Проектування логічної моделі БД. Реалізація БД та створення таблиць. Встановлення зв’язків, вибір мови та середовища програмування. Опис функціональних елементів та реалізація програми. Опис та тестовий приклад програми.

  дипломная работа, добавлен 07.01.2017

 • Розробка програмного забезпечення для автоматизації процесів обслуговування клієнтів в агентстві нерухомості. Характеристика сутностей та атрибутів предметної області, проектування бази даних. Основні функції та лістинг програми, інтерфейс користувача.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2013

 • Автоматизація процесу формування довгострокового зберігання й обробки даних, що мають міститись в собі інформацію про міські інженерні споруди з метою задоволення інформаційних потреб співробітників установи. Системний аналіз предметної області.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2017

 • Архітектура Web-баз даних. Загальні відомості про мову SQL. Створення таблиць баз даних. Використання бібліотеки для пошуку інформації. Аутентифікація за допомогою РНР й MySQL. Зберігання паролів в окремому файлі на сервері, використання бази даних.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.