Практична психологія

Проведення порівняльної характеристики практичної, теоретичної та прикладної психології. Простеження взаємозв'язку між психологічною і життєвою проблемами. Визначення принципів просвітницької та профілактичної професійної діяльності практичного психолога.

Подобные документы

 • Застосування установами виконання покарань пенітенціарної психології для перевиховання злочинців, залучення їх до трудової діяльності і адаптації до існування в суспільстві. Цілі виправних установ: покарання, виправлення і ресоціалізація засуджених.

  презентация, добавлен 31.03.2013

 • Юридична психологія - молода галузь психологічної науки. Антропологічний підхід у кримінології, закладений італійським психіатром Ч. Ломброзо. Спроби обґрунтування кримінально-правових позицій психологічними знаннями. Розвиток психології та права.

  реферат, добавлен 03.02.2009

 • Визначення предмета соціальної психології та її поділ на таксономічний, диференціальний і системний тип. Вивчення впливу соціальних стимулів на процеси мислення, сприйняття, формування установок індивіда. Основні принципи теорії позитивізму Конта.

  реферат, добавлен 08.10.2010

 • Психологічний аналіз екстремальних факторів професійної діяльності керівника системи МНС України. Індивідуально-психологічні фактори працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України. Негативні фактори працівників аварійно-рятувальних підрозділів.

  курсовая работа, добавлен 08.09.2014

 • Вивчення сутності інтервізії та специфіки її застосування як засобу підготовки студентів-психологів до побудови професійної кар’єри. Розкриття змісту і вдосконалення структури готовності психолога до консультативної діяльності як складової його кар’єри.

  статья, добавлен 11.10.2017

 • Основні моменти біографії та напрямки наукової і практичної діяльності психолога Д. Кеттела. Тестування коефіцієнту інтелекту осіб з різних соціальних шарів для вимірювання діапазону розумових здібностей. Проведення групових тестів у військових цілях.

  реферат, добавлен 25.10.2010

 • Характерні риси юридичної діяльності та інтеграція юриспруденції та психології. Основні етапи розвитку та сучасні напрями юридичної психології в Україні. Кваліфікаційні ознаки злочинних груп, причини утворення, структура та особливості функціонування.

  контрольная работа, добавлен 03.08.2010

 • Теоретичні основи і практичне застосування, історія розвитку та обґрунтування проективних методик, їх класифікація, сфери застосування, можливості та обмеження. Організація і проведення емпіричних досліджень особистості за допомогою проективних методик.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2010

 • Суть соціальної психології як антропології нашого часу згідно ідей Герсена та концепції Сорокіна. Історія виникнення критичної соціальної психології як нової альтернативи наявним парадигмам. Відмінність школи Московича від інших напрямків когнітивізма.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Функціональні обов’язки практичного психолога в умовах освітнього закладу. Задачі та методи діагностики психічних станів та психічних процесів. Особливості застосування тестових методик в процесі діагностики. Розробка схеми спостереження за учнем у класі.

  отчет по практике, добавлен 03.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.