Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємства

Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства. Показники рентабельності, які використовують для оцінювання відносної ефективності діяльності підприємства. План збуту продукції. Розрахунок планових чисельності й заробітної плати.

Подобные документы

 • Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства, види їх оцінки. Динаміка розвитку основних фондів на підприємствах України. Значення і показники ефективності використання основних виробничих фондів. Розрахунок суми заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2014

 • Розгляд моделей національної безпеки. Розробка засад економічної охорони підприємств, адекватних сучасним реаліям. Аналіз господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

  монография, добавлен 05.10.2017

 • Характеристика підприємства ЗАТ "Віпол" та показників його економічної та маркетингової діяльності. Оцінка обсягів виробництва і реалізації продукції. Основні ринки збуту продукції фірми, аналіз його постачальників і споживачів, конкурентного середовища.

  дипломная работа, добавлен 20.01.2013

 • Досліджено теоретичні підходи до трактування економічної сутності виробничих запасів підприємства. Висвітлено загальні підходи до оцінки запасів. Проаналізовано головні переваги та недоліки представлених методів оцінки виробничих запасів підприємства.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Розрахунок основних показників діяльності підприємства. План виробництва та матеріально-технічного забезпечення. Зведений розрахунок фонду оплати праці. Комплексні витрати підприємства. Розрахунок витрат на виробництво продукції, собівартості і прибутку.

  реферат, добавлен 23.12.2008

 • Операційна діяльність торговельного підприємства. Аналіз основних показників, що визначають ефективність операційної діяльності ТОВ "Укренерговентиляція". Основні методичні підходи до оцінки ефективності операційної діяльності торговельного підприємства.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2010

 • Проблема організаційно-економічної стабільності роботи підприємств, підходи до її визначення і шляхів досягнення. Оцінка господарської діяльності підприємства та аналіз альтернативні стратегії. Зниження рівня видатків і підвищення рівня рентабельності.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2012

 • Показники, що характеризують економічну ефективність виробництва на підприємстві обробної промисловості. Ефективність використання основних та оборотних фондів, персоналу та діяльності фірми. Коефіцієнти рентабельності виробленої продукції та продажів.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2012

 • Поняття ефекту та показники економічної ефективності аграрного виробництва. Методика визначення рентабельності виробництва. Оцінювання ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості. Заходи по збільшенню прибутку та рівня рентабельності.

  курсовая работа, добавлен 02.04.2008

 • Розрахунок показників виробничої програми підприємства та підсумків її виконання. Чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників. Складання кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа, добавлен 23.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.