Історія компанії БелАЗ

Історія заснування і характеристика компанії БелАЗ, її логотип і слоган. Основні види діяльності Білоруського автомобільного заводу, специфіка організаційно-управлінської структури підприємства, зразки продукції, основні напрямки розвитку підприємства.

Подобные документы

 • Історія створення та реорганізації ЗАО "Пирятинський сирзавод". Структура виробництва, основні та допоміжні цехи та їх призначення, асортимент та характеристика продукції заводу. Опис технологічного процесу в цехах, дегустація і бальна оцінка сирів.

  отчет по практике, добавлен 03.12.2010

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності ЗАТ Донецький металургійний завод, історія та головні етапи його розвитку, сучасний стан та оцінка подальших перспектив. Технологія виробництва та обробки чавуну. Внутрішня структура доменного цеху.

  отчет по практике, добавлен 20.05.2014

 • Загальні відомості про підприємство взуття та його продукцію. Техніко-економічна характеристика ПП "Віділайт". Аналіз сфери діяльності підприємства, його структури, асортименту продукції та технологічного обладнання. Організація контролю якості взуття.

  отчет по практике, добавлен 20.10.2014

 • Історія заводу "Укрпластика" та асортимент продукції. Плівкотвірні полімерні матеріали, виробництво плівок. Екструзійні голівки і система подачі повітря. Екологічні і гігієнічні аспекти виробництв заводу. Система контролю дефектів та товщини плівок.

  отчет по практике, добавлен 05.12.2010

 • Історія підприємства ВАТ "ЄВРАЗ–ДМЗ ім. Петровського". Витрати шихтових матеріалів і палива на підприємстві, його сировинна база. Об’єми споживання залізорудної продукції заводом. Характеристика киснево–конверторного цеху. Основне й допоміжне обладнання.

  отчет по практике, добавлен 14.03.2015

 • Технічна характеристика обладнання підприємства. Піч індукційна для нагріву заготівок. Характеристика вихідної заготівки, допоміжних матеріалів, інструменту і оснастки. Приймання обладнання і робочого місця. Види браку і способи його попередження.

  курсовая работа, добавлен 13.05.2012

 • Історія "Укртатнафти", її великий виробничий потенціал, досягнення в соціальній сфері. Заходи підприємства з охорони навколишнього середовища. Структура підприємства, опис обладнання. Принцип роботи і будова теплообмінника, графік обслуговування й монтаж.

  отчет по практике, добавлен 02.11.2014

 • Становлення багатовимірної, поліцивілізаційної структурно-функціональної системи. Роль технологічного розвитку. Сутність і основні напрямки прискорення науково-технічного прогресу. Прогресивні хіміко-технологічні процеси. Прогресивні види технологій.

  реферат, добавлен 27.10.2008

 • Історія розвитку металургійного заводу по виробництву прокату "Запоріжсталь", його основне обладнання. Механічне устаткування та технологічні процеси обтискного цеху, його характеристика. Особливості виробництва слябінгу та шляхи вдосконалення процесу.

  отчет по практике, добавлен 19.09.2010

 • Історія розвитку морського трубоукладання. Класифікація суден-трубоукладальників, основні параметри та технічні дані. Технологія нарощування трубопроводу і змотування з барабану; тенсіонери, стінгери. Система радіонавігації, визначення місцезнаходження.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2012

 • Вибір типу ремонтного підприємства, методу і форми організації ремонту. Розрахунок річної виробничої програми. Розрахунок кількості устаткування і робочих місць. Проектування ремонтно-механічного цеху. Річна собівартість продукції ремонтного підприємства.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2014

 • Сутність, характеристика та класифікація напрямків технічного розвитку підприємства ВАТ "Галактон". Поняття і зміст категорії "управління технічним розвитком підприємства". Характеристика системи управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон".

  дипломная работа, добавлен 01.06.2008

 • Історія виникнення Еленовських кар'єрів. Основні способи утилізації промислових відходів. Основні операції в технологічному ланцюзі. Брикетування дрібнофракційних сировинних матеріалів і промислових відходів. Пристрій і принцип роботи валкового пресу.

  дипломная работа, добавлен 01.07.2013

 • Історія та перспективи розвитку електроприладобудування. Призначення та коротка характеристика силового електроустаткування верстату. Схема електрична принципова верстату та порядок її дії. Основні пошкодження силового електроустаткування та їх усунення.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2013

 • Історична роль інженерної діяльності в створенні і розвитку виробництва мінеральних добрив і органічних фарбників, металургії та конструкційних матеріалів, телебачення і радіотехніки. Розвиток винахідницької справи, патентоведення, стандартизації.

  курс лекций, добавлен 23.05.2010

 • Історія розвитку науки про забезпечення єдності вимірів, проблема оптимального вибору фізичних величин і одиниць. Основні поняття і категорії метрології, терміни і визначення. Виміри механічних величин; особливості вимірювання в'язкості в різних умовах.

  курсовая работа, добавлен 24.01.2011

 • Фактори виробничої потужності. Розрахунок виробничої потужності підприємства: прогресивної трудомісткості продукції та продуктивності технологічного устаткування. Оптимізація виробничих потужностей. Капітал як джерело ефективності виробництва.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2008

 • Вибір і характеристика перероблюваної сировини та напівфабрикату. Виробнича структура підприємств шкіряної промисловості, технічне нормування праці. Розрахунок сировинного майданчика. Собівартість, прибуток і рентабельність продукції підприємства.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2014

 • Загальна характеристика текстильної промисловості України. Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення текстильної промисловості. Основні проблеми та перспективи розвитку текстильної промисловості. Інтеграція України до світового ринку текстилю.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2008

 • Метал як один з найбільш поширених матеріалів, що використовує людина в своїй діяльності, історія його освоєння та сучасний розвиток промисловості. Перші спроби промислового отримання заліза і сталі. Фізико-хімічні процеси плавлення чавуна в печі.

  реферат, добавлен 26.09.2009

 • Характеристика сучасного і перспективного напрямку моди. Історія появи піжами. Вибір і характеристика матеріалів для пошиття піжами. Основні виміри фігури, опис моделі. Характеристика методу побудови креслення. Технологічна послідовність обробки піжами.

  дипломная работа, добавлен 11.09.2014

 • Історія винайдення заліза як конструкційного матеріалу, вклад у цю справу інженерів. Значення англійських вчених та інженерів у створенні засобів виробництва чавунів та сталі. Роль вітчизняних інженерів у розвитку кольорової та чорної металургії.

  реферат, добавлен 24.04.2011

 • Загальні відомості про технологію. Сировина, вода, паливо і енергія в забезпеченні технологічних процесів. Техніко-економічна оцінка рівня технологічних процесів. Основні напрямки управлінні якістю технологічних процесів і продукції, класифікатор браку.

  курс лекций, добавлен 11.01.2013

 • Прогресивні технології при обробці заготовок. Електрохімічне полірування, автоматизація виробництва - вищий етап технологічного розвитку підприємства. Гнучкі виробничі системи, науково-технічна підготовка виробництва. Оцінка та вибір технологічних рішень.

  реферат, добавлен 17.11.2010

 • Зварка: поняття, види і класи. Історія розвитку зварювального виробництва. Опис технологічного процесу ручного дугового зварювання, характеристики сталей. Матеріали, інструменти, обладнання та пристосування, що використовується при зварювальних роботах.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.