Технологічний процес виготовлення деталі "Втулка перехідна"

Основні завдання для технологів-машинобудівників: економія металу, підвищення продуктивності праці. Детальна розробка процесу виготовлення деталі "втулка перехідна": зменшення витрати часу, застосування новітніх технологій і механізованої праці.

Подобные документы

 • Служебное назначение детали "втулка". Анализ технологичности ее конструкции. Экономическое обоснование метода получения исходной заготовки. Выбор варианта маршрутного технологического процесса и его нормированиие. Выбор металлорежущего оборудования.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2009

 • Анализ технических требований, предъявляемых к детали "Втулка", определение типа производства и метода получения заготовки. Расчет припусков на механическую обработку поверхностей и обоснование режимов резания. Проектирование станочного приспособления.

  дипломная работа, добавлен 08.11.2011

 • Ознакомление с эскизом детали "переходная втулка". Характеристика механических свойств. Исследование особенностей функционирования токарно-винторезного станка. Рассмотрение необходимого режущего инструмента. Анализ этапов написания управляющих программ.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2018

 • Дослідження параметрів деталі та розробка (удосконалення) нестандартного засобу вимірювальної техніки. Складання програми метрологічної атестації. Дослідження та розрахунок похибок вимірювань. Визначення температурних умов під час застосування пристрою.

  курсовая работа, добавлен 05.11.2014

 • Менеджмент охорони праці та промислова безпека в народному господарстві. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Розробка технічного пристрою для виконання операцій перфорування сотонаповнювача.

  дипломная работа, добавлен 24.08.2014

 • Організація робочого місця зварювача. Вибір зварювальних матеріалів для виготовлення кришки. Механічні властивості сталі 09Г2С. Розрахунки зварних швів на міцність, їх дефекти. Контроль якості зварних з'єднань. Зовнішні характеристики перетворювача.

  курсовая работа, добавлен 29.11.2014

 • Общая характеристика детали "втулка". Анализ технологичности конструкции, определение служебного назначения детали. Нормоконтроль и метрологическая экспертиза чертежа. Разработка технологического процесса изготовления детали. Расчет режимов резания.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2012

 • Заготівельні операції виробництва прокату: розмічування, різання, обробка крайок, гнуття та очищення. Технологія виготовлення конструкції цистерни. Розрахунок режимів зварювання швів. Зменшення зварювальних напружень. Аналіз дефектів зварних з'єднань.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2014

 • Технічні характеристики процесу пароутворення на ТЗВ "Волинь-Шифер"; розробка системи автоматизації керування: контролю, регулювання технологічних параметрів, сигналізації; капітальні витрати, економічна ефективність; охорона праці при експлуатації.

  дипломная работа, добавлен 19.06.2011

 • Технологічна спадковість як перенесення на готову деталь у процесі її обробки властивостей вихідної заготовки чи властивостей і похибок, що сформувалися у заготовці на окремих операціях виготовлення деталі. Вплив режимів обробки на властивості деталей.

  контрольная работа, добавлен 08.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.