Документальна організація обліку сплати податку на додану вартість

Організаційно-правові засади реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності як платника податку на додану вартість, порядок його обчислення и сплати. Вимоги, щодо реєстрації платників податку та її анулювання. Правила оформлення податкової накладної.

Подобные документы

 • Камеральна перевірка декларацій з податку на додану вартість. Документальна перевірка ПДВ; реєстр обліку придбання та продажу товарів. Обґрунтованість застосування пільг при наданні податкового кредиту. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток.

  контрольная работа, добавлен 29.12.2012

 • Сутність, призначення податку на додану вартість та його нормативне регулювання. Організація первинного обліку, особливості аналітичного та синтетичного обліку відповідних розрахунків. Відображення податку на додану вартість у фінансовій звітності.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2015

 • Сутність та роль податку на додану вартість у вітчизняній системі оподаткування, принципові підходи до справляння, нормативне забезпечення обліку. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта підприємництва, розрахунок податку на додану вартість.

  дипломная работа, добавлен 17.01.2014

 • Історія становлення та теоретичні засади податку на додану вартість. Обчислення податку на додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон України. Платники та об’єкти податку на додану вартість. Дата виникнення податкового зобов’язання.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Система оподатковування, заснована на податку на додану вартість, в країнах Європейського Союзу. Стимулювання зростання виробництва в Україні. Платники податку на додану вартість. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

  реферат, добавлен 24.02.2013

 • Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

  задача, добавлен 02.02.2010

 • Економічна сутність податку на додану вартість. ПДВ як основний фіскальний інструмент наповнення бюджету України. Удосконалення і шляхи реформування механізму сплати і відшкодування ПДВ. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2016

 • Особливості оподаткування підприємств. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та на додану вартість. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість на ПП "Рушничок НЕО". Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2010

 • Податок на додану вартість - різновид непрямого оподаткування, що є обов'язковим платежем загальнодержавного значення з універсальними ставками і однаковими податковими зобов'язаннями платників перед державою. Особливості складання податкової накладної.

  курсовая работа, добавлен 19.02.2012

 • Економічна суть податку на додану вартість (ПДВ) та місце у формуванні бюджету країни. Нормативно-правове регулювання розрахунків з ПДВ. Організація обліку та документування операцій з ПДВ на підприємстві, відображення у фінансовій і податковій звітності.

  курсовая работа, добавлен 04.06.2013

 • Податковий облік податку на додану вартість, платники податку; об’єкти оподаткування та операції, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від нього. Роль податку на додану вартість в державний бюджет, аналіз надходжень ПДВ до зведеного бюджету.

  курсовая работа, добавлен 17.02.2011

 • Норми порядку обчислення і сплати податку на додану вартість. Сутність, методика обчислення та порядок сплати акцизного збору. Перелік підакцизних товарів (продукції). Ставки та порядок справляння митних зборів. Пільги, передбачені митним законодавством.

  реферат, добавлен 14.05.2011

 • Сутність та функції податку на додану вартість. Вимоги до заповнення податкової декларації. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП "Оріон Експрес" по даним фінансової звітності.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2011

 • Характеристика та сутність податку на додану вартість. Основні особливості найважливішого фіскального податку в українській системі оподаткування. Аналіз основних недоліків податків та напрямки його реформування в системі непрямого оподаткування.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2011

 • Сутність податку на додану вартість, його переваги та недоліки ПДВ як універсального фінансового інструменту. Механізм нарахування і сплати акцизного збору. Порівняльна характеристика акцизного збору і ПДВ. Сутність і види мита, порядок його стягнення.

  реферат, добавлен 14.05.2011

 • Сукупність податків і зборів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. Методика заповнення декларації з податку на додану вартість юридичними особами. Розрахунок податків відповідно до отриманої декларації. Елементи системи оподаткування.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2014

 • Значення непрямого податку на додану вартість (ПДВ). Ефективність загально-європейського та російського напрямку застосування в Україні ПДВ як бюджетоутворюючого непрямого податку на споживання. ПДВ в експортних та імпортних операціях підприємства.

  дипломная работа, добавлен 05.07.2011

 • Платники акцизного податку, об’єкти оподаткування, перелік підакцизних товарів. Ставки цього податку, методика його обчислення, пільги, строки сплати в бюджет і звітність платників. Сутність і призначення марок акцизного податку, контроль за його сплатою.

  лекция, добавлен 18.11.2013

 • Значення податку на додану вартість в системі оподаткування банківських та фінансово-господарських операцій комерційних банків України. Аспекти формування, структури, розподілу та використання податку на додану вартість операцій комерційних банків.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2014

 • Структура міжрайонних державних податкових інспекцій та її нормативно-правове значення. Облік платників податків. Контроль за нарахуванням та сплатою податку на додану вартість та на прибуток. Перелік ресурсних зборів та платежів, які справляються в МДПІ.

  отчет по практике, добавлен 13.01.2010

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа, добавлен 08.12.2010

 • Суть та призначення ПДВ, як непрямого податку в економічному житті країни. База, ставки та пiльги. Зарубіжний досвід обчислення універсальних акцизів та можливості його використання в Україні. Характеристика ПАТ "Картель", аналіз фінансової стійкості.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Характеристика податку на доходи фізичних осіб. Основні рекомендації щодо удосконалення сплати податку на доходи фізичних осіб. Комплексне дослідження сплати податків на прикладі підприємства "Югвоєнстрой". Удосконалення податкової законодавчої бази.

  дипломная работа, добавлен 05.06.2011

 • Сучасний стан розробки системи оподаткування доданої вартості в Україні, аналіз існуючих проблем та шляхи їх вирішення. Ризики, пов'язані з утриманням ПДВ за принципом призначення. Методика підвищення ефективності використання податку в державі.

  реферат, добавлен 19.01.2010

 • Дослідження особливостей механізму стягнення, адміністрування і відшкодування податку на додану вартість. Комплексний аналіз суперечності використання ПДВ, пропозиції по її вдосконаленню. Обґрунтування напрямків збільшення податкової ефективності ПДВ.

  статья, добавлен 14.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.