Живий організм Всесвіту

Циклічність діяльності галактик. Циклічність діяльності зірок. Формування протонової оболонки. Виникнення плям і синтез ядер. Утворення твердої кори. Спалахи наднових зірок. Мінливі зірки. Енергетичний баланс Сонця.

Подобные документы

 • Формирование галактик. Неустойчивость, сжатие. Наблюдая эволюцию галактик. Типы галактик. Перерождение галактик. Наша Галактика - это еще не вся Вселенная. Физика и логика эфирной Вселенной. Проблемы современной астрофизики.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2002

 • Історія відкриття та дослідження чорної діри, її космологія. Виникнення квантового випромінювання частинок згідно теорії С. Хокінга. Основні властивості чорних дір, реалістичні та гіпотетичні сценарії їх утворення. Аналіз вірогідності існування білих дір.

  реферат, добавлен 30.01.2014

 • Астрономія як наука про будову і розвиток космічних тіл і їх систем, історія розвитку. Загальна характеристика Всесвіту, поняття галактики та метагалактики. Зірки: створення, еволюція, характеристики та класифікація. Проблема походження життя у Всесвіті.

  реферат, добавлен 01.05.2009

 • Происхождение и развитие галактик и звезд. Межзвездная пыль в галактическом пространстве. Причины появления и процесс образования новых звезд. Современные представления о процессах развития и происхождения галактик. Существование двойных галактик.

  презентация, добавлен 20.04.2012

 • Спостереження за положеннями зірок та планет. Рух зореподібних планет, розташованих поблизу екліптики. "Петлі" на небі верхніх планет - Марса, Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Створення теорій руху планет: основні практичні аспекти небесної механіки.

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Понятие, классификация и спиральные рукава галактик. Характеристика и описание квазаров. Строение, внешний вид и звездный состав Нашей Галактики. Сущность эффекта красного смещения в спектрах галактик. Понятие, свойства, структура и возраст Метагалактики.

  реферат, добавлен 26.01.2010

 • Современная картина Вселенной. Межзвездный газ и пыль. Фундаментальная простота эллиптических галактик. Закон всеобщего "разбегания" галактик. Гипотеза Фридмана. Космические монстры. Спектр квазаров. Понятие "чёрные дыры". Что ждёт Вселенную в будущем.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2009

 • Концепції космології: припущення А. Ейнштейна, висновки А. Фрідмана, емпіричний закон Хаббла, гіпотези Г. Гамова, реліктове випромінювання А. Пензіса і Р. Вільсона. Модель Всесвіту: великий вибух, поділ початковій стадії еволюції на ери; його структура.

  реферат, добавлен 23.08.2010

 • Теория дискообразности галактик И. Канта, ее развитие. Гипотеза квазаров - ядерообразующих галактик. Современные представления о галактиках. Состав галактики. Возможности превращения вещества безграничны. Расширение Метагалактики.

  реферат, добавлен 06.10.2006

 • Галактики – гигантские звездные скопления, находящиеся за пределами Солнечной системы; история открытия, виды, размеры, состав, условия формирования, эволюция. Общие свойства галактик, морфологическая классификация и структура, кинематика и системы.

  презентация, добавлен 06.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.