Дiя атомiв у навколишньому середовищi

Вплив упорядкування атомів на електроопір сплавів. Вплив опромінення швидкими частинками на впорядкування сплавів. Діаграма стану Ag-Zn. Методика експерименту. Хід експерименту. Приготування зразків. Результати досліджень сплаву AgZn методом електроопору.

Подобные документы

 • Розміри та маси атомів, їх будова. Заряд і маса електрону. Квантова теорія світла, суть лінійчатого характеру атомних спектрів. Квантово-механічне пояснення будови молекул. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку. Молекулярні орбіталі.

  лекция, добавлен 19.12.2010

 • Графоаналітичний розрахунок перехідного процесу двигуна при форсуванні збудження генератора і без нього. Розрахунок перехідних процесів при пуску двигуна з навантаженням і в холосту. Побудова навантажувальної діаграми. Перевірка двигуна за нагрівом.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2015

 • Методика определения всех оков заданной цепи методом контурных токов и узловых напряжений, эквивалентного генератора. Проверка по законам Кирхгофа. Составление баланса мощностей. Формирование потенциальной диаграммы, расчет ее главных параметров.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2013

 • Визначення об’ємного напруженого стану в точці тіла. Рішення плоскої задачі теорії пружності. Епюри напружень в перерізах. Умови рівноваги балки. Рівняння пружної поверхні. Вирази моментів і поперечних сил. Поперечне навантаження інтенсивності.

  контрольная работа, добавлен 10.12.2010

 • Расчёт параметров цепи постоянного тока методом уравнений Кирхгофа, контурных токов и методом узловых напряжений. Расчёт баланса мощностей. Расчёт параметров цепи переменного тока методом комплексных амплитуд. Преобразование соединения сопротивлений.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2015

 • Побудова та принцип дії трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором. Фізичні явища і процеси в елементах конструкції. Енергетична діаграма та технічні параметри пристрою. Трифазний асинхронний електродвигун з фазним ротором.

  лекция, добавлен 25.02.2011

 • Анализ цепи во временной области методом переменных состояния при постоянных воздействиях. Анализ цепи операторным методом при апериодическом воздействии. Качественный анализ цепи частотным методом при апериодическом и периодическом воздействиях.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2010

 • Порядок определения независимых начальных условий. Отображение операторной схемы, которая рассчитывается любым методом в операторной форме. Методика и этапы вычисления напряжений и токов переходного процесса в функции времени по теореме разложения.

  презентация, добавлен 28.10.2013

 • Термічні параметри стану. Термодинамічний процес і його енергетичні характеристики. Встановлення закономірностей зміни параметрів стану робочого і виявлення особливостей перетворення енергії. Ізобарний, політропний процес і його узагальнююче значення.

  контрольная работа, добавлен 12.08.2013

 • Методика определения комплексного сопротивления, проводимости, тока в цепи и напряжения на элементах по данной схеме. Расчет цепей методом узловых напряжений и контурных токов. Определение базисного и потенциального узла, числа уравнений для решения.

  методичка, добавлен 31.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.