Зміни сільської поселенської структури в повсякденному житті українських селян у 1950-1960 роки

Вплив структури розселення на спосіб життя, зростання добробуту родини і суспільства. Вивчення повсякденного життя українських селян під час зміни сільської поселенської структури в 1950-1960 рр. Політика планових переселень та укрупнення колгоспів.

Подобные документы

 • Развитие репрессивной политики. Процесс демократизации советского общества в середине 50-х годов. Ликвидация ГУЛАГа. Борьба против сталинизма. Руководящее положение партии и коммунистической идеологии по отношению к культуре. Явления периода "оттепели".

  реферат, добавлен 14.03.2009

 • Пошук новых шляхоў стымулявання вытворчасці у гады НТР. Пераадолення крызіснага стану сельскай гаспадаркі. Асваенне цалінных і закінутых зямель на Усходзе. Змены ў кіраванні прамысловасцю і транспартам. Прычыны замаруджвання тэмпаў эканамічнага развіцця.

  реферат, добавлен 19.12.2010

 • Причины и этапы формирования Хрущева как политика, реформатора. Эра активных встреч Хрущева с западными руководителями. Перелом в развитии сельского хозяйства. Решение многих социальных проблем. Экономические методы руководства народным хозяйством.

  реферат, добавлен 19.12.2014

 • Дослідження наслідків застосування силових і несилових засобів в зовнішній політиці Вашингтона в контексті боротьби з поширенням комуністичного впливу. Визначення причин необхідності нарощування військово-технічного потенціалу Сполучених Штатів Америки.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Формування Організації Українських Націоналістів, як єдиної структури. Характеристика терористичної діяльності ОУН та її наслідків. Особливості Варшавського та Львівського процесів. Період розбудови та оформлення руху. Розкол в націоналістичному таборі.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2010

 • Дворянство як соціальний стан в Російській імперії. Спосіб життя поміщиків. Зміни в чисельності та розміщенні дворян Київської губернії в 1782–1858 рр. Внесок Івана Фундуклея в розвиток Києва. Будівництво Університету св. Володимира і Кадетського корпусу.

  реферат, добавлен 17.04.2013

 • Значення в суспільно-політичному житті Росії ХІХ століття та причини виїзду дружин за декабристами, яких засудили до вислання, вивчення основних етапів життя найвидатніших із них від початку вислання на Сибір, хід та перепетії їхнього подальшого життя.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2010

 • Период серьезных перемен в Советском государстве начала 50-х годов ХХ века. Решение об освоении целинных и залежных земель: причины и подходы. Процесс освоения: успехи и проблемы. Итоги первой пятилетки. Подрыв ресурсов земель в результате эксплуатации.

  реферат, добавлен 13.11.2013

 • Исследование уникального периода культурного развития СССР во второй половине 1950-х - первой половины 1960-х гг., получившего название "оттепели". Анализ новых тенденций в развитии отечественных литературы, живописи, музыки, театра и кинематографа.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2014

 • Господарське життя первісної доби. Трипільська культура на землях України. Господарство скіфів. Економічний лад грецьких та римських колоній Північного Причорномор’я. Економічне життя слов’янських племен часів розселення на території України.

  реферат, добавлен 28.11.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.