Суспільне виробництво

Виробництво як процес суспільної праці, його характерні риси та сфери застосування. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Економічні показники результативності суспільного виробництва: межа можливостей, поєднання факторів, особливості

Подобные документы

 • Суспільне виробництво та його роль в житті суспільства. Виробництво як процес суспільної праці. Результативність виробництва. Структура суспільного виробництва і людина у ньому. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства.

  реферат, добавлен 16.12.2007

 • Сутність і структура суспільного виробництва, його основні фактори. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Натуральна, товарна його форми. Товар і його властивості. Основні теорії вартості. Альтернативна вартість. Безпосередньо суспільне виробництво.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2013

 • Еволюція суспільного виробництва, етапи його розвитку. Натуральне й товарне виробництво як форми суспільного. Товарна форма виробництва як умова становлення сучасних факторів виробництва. Проблеми та перспективи розвитку товарного виробництва в Україні.

  курсовая работа, добавлен 16.05.2010

 • Галузева структура суспільного виробництва. Ознаки продукту сфери товару-послуги. Взаємодія і взаємозв’язок матеріального і нематеріального виробництва. Розподіл національного багатства в суспільстві. Розрахунок вартості сукупного суспільного продукту.

  курсовая работа, добавлен 20.01.2016

 • Виробництво як економічна категорія, структура та оцінка кінцевих результатів, форми та загальна характеристика. Фактори виробництва та їх взаємодія, типи продукту, що виробляється, показники ефективності. Внутрішній валовий продукт, шляхи його зростання.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2014

 • Пристосування підприємства до вимог ринку з мінімальними витратами. Фази виробництва. Основні показники ефективності і методи їх визначення. Валовий внутрішній продукт України в 2015. Прожитковий мінімум. Фактори підвищення ефективності виробництва.

  курсовая работа, добавлен 06.04.2016

 • Спеціалізація як одна з форм суспільної організації виробництва, в основі якої лежить поділ праці. Характеристика основних видів концентрації виробництва: агрегатна, технологічна, функціональна. Особливості застосування уніфікації і стандартизації.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

 • У мікроекономіці процес виробництва розглядається суто функціонально, тобто як процес перетворення вхідного потоку факторів на вихідний потік — готову продукцію з використанням певної технології виробництва, та описується за допомогою виробничої функції.

  реферат, добавлен 06.12.2008

 • Поняття суспільного виробництва. Характеристики матеріальної і нематеріальної його сфери. Комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво і забезпечують ефективну економічну діяльність підприємств і народного господарства. Напрямки їх удосконалення.

  реферат, добавлен 06.12.2013

 • Сутність та етапи розвитку суспільного виробництва, дослідження виробничої функції та ізокванти. Зміст, фактори та функції споживання. Характеристика індивідуального та ринкового попиту. Динаміка і структура виробництва та споживання в світі та в Україні.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.