Випал вапна в обертових печах

Технологічні параметри та режим роботи обертових печей для випалювання вапняку. Розрахунок процесу горіння вугілля та необхідної кількості повітря для підтримання заданої температури. Параметри матеріального і теплового балансу. Визначення розмірів печі.

Подобные документы

 • Сутність процесу, основні поняття і визначення. Параметри і фізичні явища, що супроводжують процес різання. Стійкість і матеріали різального інструмента. Металорізальні верстати. Точіння. Свердління, розточування. Фрезерування. Зубонарізування.

  методичка, добавлен 17.02.2009

 • Опис основних стадій процесу одержання двоокису титану сульфатним методом. Порівняння методів виробництва, характеристика сировини. Розрахунок матеріального балансу. Заходи з охорони праці і захисту довкілля. Техніко-економічне обґрунтування виробництва.

  дипломная работа, добавлен 29.06.2012

 • Конструктивні характеристики котельного агрегату. Кількість повітря необхідного для горіння палива, склад димових газів та їх ентальпія. Тепловий баланс котельного агрегату і витрати палива. Тепловий розрахунок топки та конвективних поверхонь нагріву.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2013

 • Визначення головних розмірів магнітопровода статора. Розрахункова потужність двигуна. Розрахунок геометричних розмірів пазів і зубців статора. Число ефективних провідників в пазу. Геометричні розміри пазів і зубців ротора. Індукція в повітряному зазорі.

  курсовая работа, добавлен 01.03.2013

 • Основні правила конструкторсько-технологічного проектування друкованих плат. Методи забезпечення заданої точності вихідних параметрів функціональних вузлів. Схема захисного заземлення і параметри, що забезпечують безпечні умови використання обладнання.

  контрольная работа, добавлен 14.03.2010

 • Аналіз роботи редуктора, обґрунтування видів і призначення посадок. Призначення посадок з зазором. Розрахунок і вибір нерухомої, перехідної посадки. Проектування калібрів для контролю гладких циліндричних виробів. Визначення виконавчих розмірів калібрів.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2011

 • Технологічна схема установки, оцінка подібних апаратів в промисловості. Вибір конструкційних матеріалів. Технологічний розрахунок: матеріальний та тепловий баланс, параметри підконтактного теплообмінника. Конструктивний розрахунок колони синтезу аміаку.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2010

 • Трубчата піч і алгоритм її роботи. Процес прогартування коксу в печі. Розробка проекту автоматизованої системи керування трубчатої печі. Технічні засоби автоматизації, розміщені на ділянці прогартування коксу. Вибір та проектне компонування контролера.

  курсовая работа, добавлен 26.05.2015

 • Проектування газотурбінної установки закритого типу з регенерацією теплоти. Параметри робочого тіла у характерних точках циклу. Енергетичні та економічні характеристики циклів. Визначення площі теплообміну регенератора та величини переданої теплоти.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2011

 • Вихідні параметри для розрахунку головної водовідливної установки шахти. Тип насосу і кількість робочих коліс. Розрахунок внутрішнього діаметра трубопроводу. Визначення робочого режиму насосної установки. Приводні двигуни насосів і пускової апаратури.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2015

 • Особливості і нові положення теорії та методики розрахунку технологічних розмірних ланцюгів при виконанні розмірного аналізу технологічних процесів. Розрахунок граничних значень припусків на операцію. Розрахунок технологічних розмірів та їх відхилень.

  реферат, добавлен 22.07.2011

 • Визначення дійсних розмірів виробу і виконання складального креслення. Службове призначення розмикача, принцип його роботи. Розробка технологічного процесу зборки. Аналіз основних і допоміжних конструкторських баз. Вибір способу одержання заготівки.

  контрольная работа, добавлен 21.03.2009

 • Конструкция методических печей, их классификация. Преимущества камерных печей, особенности работы горелок. Общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах. Работа устройств для сжигания газа (горелок) и жидкого топлива (форсунок).

  курсовая работа, добавлен 05.10.2012

 • Сутність і кінематика різання. Залежність кутових параметрів процесу різання від умов. Процеси деформації і руйнування матеріалів. Усадка стружки і теплові явища при різанні. Охолодження і змащування при обробці. Фізичні характеристики поверхневого шару.

  курсовая работа, добавлен 22.10.2010

 • Технологічна схема й параметри установки мікрофільтрації масла. Методика дослідження процесу мікрофільтрації масла. Режими робочого процесу мікрофільтрації відпрацьованих шторних масел. Дослідження стабільності технологічного процесу та його результати.

  реферат, добавлен 19.03.2010

 • Вилучення нікеля із вторинної вольфрамвмісної сировини, зокрема зі сплаву ВНЖ-90. Реагент для вилучення невольфрамвмісних компонентів, визначення його оптимальної концентрації. Підготовка сировини до процесу вилучення, основні кінетичні параметри.

  контрольная работа, добавлен 02.12.2009

 • Механізація кормоприготування і роздавання кормів. Вибір технології утримання тварин. Зоовимоги до технологічного процесу. Порівняльна оцінка існуючих засобів механізації стосовно даного технологічного процесу. Основні параметри та показники машини.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2013

 • Процеси механічної обробки. Поняття розмірного аналізу. Кінцеві технологічні розміри. Знаходження граничних значень величин припусків при заданих операційних і кінцевих розмірах деталі за операціями та переходами. Визначення припусків на обробку.

  реферат, добавлен 24.07.2011

 • Проектування і розрахунок призматичного фасонного різця. Розрахунок шліцевої протяжки, максимального числа одночасно працюючих зубців. Припуск, який знімається обдирочними зубцями. Перевірка протяжки на міцність. Геометричні параметри фасочної частини.

  курсовая работа, добавлен 18.03.2014

 • Розрахунки ефективної потужності двигуна внутрішнього згоряння та його параметрів. Визначення витрат палива, повітря та газів, що відпрацювали. Основні показники системи наддування. Параметрів робочого процесу, побудова його індикаторної діаграми.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Вибір методу обробки. Визначення коефіцієнтів точності настроювання. Визначення кількості ймовірного браку заготовок. Емпірична крива розподілу похибок. Визначення основних параметрів прийнятого закону розподілу. Обробка заготовок різцем з ельбору.

  реферат, добавлен 08.06.2011

 • Вибір системи регулювання температури в тунельній печі при випаленні керамічної цегли. Технічні засоби автоматизації, послідовність розрахунку електричних, гідравлічних і пневматичних виконавчих пристроїв. Розрахунок автоматизованої системи управління.

  курсовая работа, добавлен 03.02.2010

 • Вплив коксохімічного виробництва на навколишнє середовище. Аналіз існуючих технологій гасіння коксу. Технологічна схема, принцип роботи та коефіцієнт корисної дії процесу сухого гасіння. Розрахунок кількості коксових камер і основного устаткування.

  дипломная работа, добавлен 22.01.2015

 • Проведення розрахунку гідросистеми верстата по заданій базовій схемі. Обчислення розмірів гідроциліндрів, робочого об'єму, потужності та крутного моменту гідромоторів. Кількість необхідної подачі насоса, діаметр умовного проходу (для гідроапаратури).

  курсовая работа, добавлен 01.03.2012

 • Проектування стрілочних електроприводів. Кінематичний розрахунок передавального механізму. Визначення основних розмірів зубчастих коліс. Побудова епюр згинальних та крутних моментів. Конструювання другого проміжного вала. Розрахунок шпонкового з’єднання.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.