Вияв неореалістичних та неоромантичних рис у творах В. Винниченка

Проблема впливу неореалізму та неоромантизму на малу прозу В.Винниченка. В творах "Раб краси" і "Біля машини" аналізуються такі модерністські особливості як конфлікт індивіда і середовища, роздвоєєня особистості, символізм в творах. Сучасне літературознав

Подобные документы

 • Багатогранне та досить суперечливе почуття Петербурга в творах видатного письменника Ф.М. Достоєвського. Заходи Сонця в описах міста письменника. Петербург як ірреальність, остання крапка в божевіллі людини в романах "Бідні люди" та "Злочин і покарання".

  реферат, добавлен 24.02.2012

 • Огляд життєвого шляху та літературної творчості Бориса Грінченка. Біографічні відомості та суспільна діяльність письменника. Висвітлення шахтарської тематики в прозових творах. Співчуття до тяжкої долі люду в оповіданнях "Каторжна", "Батько та дочка".

  курсовая работа, добавлен 09.08.2015

 • Твори основоположників сучасної сербської літературної постмодерної фантастики. Міфологізація у контексті побутових моделей як основний мотив у сербській фантастиці. Дослідження естетичних категорій, аналіз змістових моделей у творах сербських фантастів.

  эссе, добавлен 30.12.2015

 • Основні факти з біографії Шарля Луї де Монтеск'є. Дослідження важливості верховенства права, забезпечення політичної свободи, гарантії убезпечення громадян від сваволі та зловживання влади у головних творах письменника: "Перських листах" і "Духу законів".

  контрольная работа, добавлен 01.12.2011

 • Загальний огляд творчості авторів новітньої української дитячої літератури; жанри, історична тематика, безпритульність. Проблемна творчість Олександра Дерманського. Образ дитинства для Марини Павленко та Сергія Дзюби. Щирість у творах Івана Андрусяка.

  реферат, добавлен 28.02.2012

 • Життя і творчість Лесі Українки. Естетичні та філософські погляди поетеси. Етична концепція у творах. Ідея боротьби за національний розвиток українського народу на принципах свободи і демократії. Символ безкомпромісного служіння вищим ідеалам буття.

  курсовая работа, добавлен 31.10.2014

 • Використання "алюзії" для позначення стилістичного прийому проведення паралелі між власним літературним творінням і вже створеним до нього відомим твором. Екфрасис – поєднання літератури та іншого виду мистецтва. Музикальні екфрасиси в творах Гофмана.

  контрольная работа, добавлен 11.03.2017

 • Поняття, тематика та типи пейзажу. Його характерологічні, ідейно-композиційні, емоційно-естетичні функції в художньому творі. Імпресіоністична техніка письма К. Гамсуна. Символізація почуттів патріотизму, любові і повноти буття через пейзажні образи.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2014

 • Розкриття теми міста у творах найяскравіших представників української літератури початку ХХ ст. Виявлення та репрезентація концепту міста в оповіданнях В. Підмогильного, що реалізується за допомогою елементів міського пейзажу - вулиці, дороги, кімнати.

  научная работа, добавлен 04.04.2013

 • Дослідження функціонування оніричного портрета в документальному тексті. Аналіз щоденників В. Чередниченко, біографічних романів В. Єшкілєва, Р. Іваничука, І. Корсака, Г. Пагутяк, В. Шкляра. Оніричні портрети в мемуарних творах та біографічних текстах.

  статья, добавлен 18.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.