Структура та індикатори економічної безпеки підприємства

Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.

Подобные документы

 • Визначення особливостей управління конкурентоспроможністю в будівельній галузі за сучасних умовах, виявлення резервів розвитку галузей національної економіки. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки галузей народного господарства України.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Аналіз сучасного стану реального сектору економіки: промисловості, аграрного сектору і транспортної галузі. Виявлення проблем його розвитку у контексті економічної безпеки держави: погіршення інвестиційного клімату, відсутності стимулів для інновацій.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Визначення поняття "національна безпека" та його суть. Об’єкти, загрози, збитки, критерії і показники, стратегії і заходи забезпечення безпеки. Корпоративні конфлікти та управління ними. Предмет державної діяльності в галузі економічної безпеки.

  контрольная работа, добавлен 01.10.2010

 • Техніко-економічні показники роботи підприємства. Оцінка економічної ефективності технічного переозброєння підприємства. Розрахунки економічної ефективності капіталовкладень. Оптимізація розподілу інвестицій за різними формами відтворення основних фондів.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2013

 • Особливості механізму взаємодії інвестицій та господарської безпеки підприємництва. Характер захисту інвестиційної діяльності й економічних інтересів у рамках роботи іноземних інвесторів на території України. Основні способи оборони капіталовкладень.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Значимість економічної безпеки господарюючого об'єкта. Дослідження основ та особливостей функціонування вітчизняних підприємств. Природа комерційної таємниці. Розробка методичних підходів і рекомендацій, пов’язаних з економічною безпекою підприємництва.

  научная работа, добавлен 27.07.2011

 • Сутність потенціалу підприємства, його структура та конкурентоспроможність. Фінансові ресурси підприємства, їх склад, характеристика і джерела формування. Аналіз фінансового потенціалу підприємства та шляхи вдосконалення його ефективності в умовах кризи.

  научная работа, добавлен 26.09.2009

 • Розгляд поняття, функцій та технічних засобів (охоронна сигналізація) силової економічної безпеки в програмі антикризового господарства. Аналіз ймовірності виникнення банкрутства підприємства згідно моделям Альтмана, Копана і Гольдера, Тішоу і Таффлера.

  контрольная работа, добавлен 04.08.2010

 • Теоретична база фінансового аналізу, показники платоспроможності і ліквідності, їх значення для підприємства. Характеристика фінансової і зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ "САН IнБев Україна", методи збільшення економічної стабільності.

  дипломная работа, добавлен 05.06.2011

 • Теоретичні і практичні основи використання чистого прибутка підприємства. Основні напрямки економічної політики підприємства. Економічна політика підприємства щодо використання чистого прибутку та форми його реалізації.

  курсовая работа, добавлен 08.08.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.