Структура та індикатори економічної безпеки підприємства

Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.

Подобные документы

 • Основи оцінки економічної ефективності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Рентабельність як економічна категорія. Методичні основи планування рентабельності. Розробка заходів із покращення фінансово-господарської діяльності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2010

 • Знайомство з сучасними методами аналізу економічної звітності, оволодіння методами збору і обробки економічної інформації. Аналіз роботи підприємства "Добриня продукти", його економічні ризики. Характеристика стратегічного аналізу діяльності підприємства.

  отчет по практике, добавлен 12.02.2011

 • Економічна сутність фінансового стану підприємства. Показники та фактори, які впливають на майновий стан фірми. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПрАТ "Сільгоспмашина". Шляхи вдосконалення оцінки фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2013

 • Показники, що характеризують економічну ефективність виробництва на підприємстві обробної промисловості. Ефективність використання основних та оборотних фондів, персоналу та діяльності фірми. Коефіцієнти рентабельності виробленої продукції та продажів.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2012

 • Діяльність підприємства, що забезпечує операційну та загальну ефективність його функціонування. Виробнича інфраструктура, організація автотранспортного, енергетичного та складського господарств. Показники соціально-економічної ефективності діяльності.

  методичка, добавлен 31.10.2011

 • Еволюція і предмет економічної теорії як науки. Еластичність попиту і пропозиції та методи їх визначення. Капітал підприємства, його кругообіг і обіг. Визначення ціни і обсягу виробництва фірмою в різних моделях ринку. Сукупний попит і його складові.

  курс лекций, добавлен 28.05.2013

 • Розкриття економічної суті і вивчення класифікації доходів підприємства. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства СВК "Урожай". Аналіз динаміки доходів СВК "Урожай" і розробка стратегічного плану по управлінню доходами підприємства.

  курсовая работа, добавлен 15.01.2014

 • Характеристика виробничої функції підприємства. Порядок розрахунку витрат, доходу і прибутку в залежності від розмірів виробництва, принципове значення при розгляданні довгострокового періоду динаміки валових витрат. Вибір оптимального розміру фірми.

  контрольная работа, добавлен 06.09.2010

 • Сутність інвестиційної привабливості підприємства, підходи до оцінки, використовувані методи, система показників та критеріїв, принципи управління. Аналіз економічної ефективної діяльності підприємства, перспективи розвитку та вдосконалення діяльності.

  курсовая работа, добавлен 04.11.2014

 • Організаційна характеристика підприємства. Стан та ефективність використання земельних ділянок, трудових і матеріальних ресурсів. Аналіз фінансових результатів діяльності. Функції і структура економічної служби, пропозиції по удосконаленню її організації.

  отчет по практике, добавлен 06.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.