Біофізичні основи електрографії

Робота органів людського організму та їх зв'язок з електричними явищами. Біофізичні основи електрографії. Принцип суперпозиції полів. Найпростіша модель токових систем. Процес нервового порушення. Поширення нервового імпульсу по нервовому волокну.

Подобные документы

 • Предмет і завдання патологічної фізіології і анатомії. Регулювання патологоанатомічної служби. Поняття про здоров’я та хворобу, зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні) її причини. Смерть, її форми, стадії, ознаки, способи оживлення організму.

  реферат, добавлен 21.11.2009

 • Погіршення репродуктивного здоров’я населення. Проблема виношування плоду як алотрансплантату. Підтримка антигенної та структурної цілісності багатоклітинного організму. Процес формування імунологічної толерантності материнського організму до плоду.

  автореферат, добавлен 12.03.2009

 • Вивчення хімічних властивостей, функцій триптофану та механізму його перетворення в організмі. Аналіз порушення метаболізму амінокислоти. Визначення стану та поширеності патологічних змін клітин різних органів дітей та підлітків міста Чернігова.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Види спиртних напоїв, ступені сп'яніння в залежності від ужитої дози алкоголю. Особливості алкогольного ураження травної, серцево-судинної, видільної і нервової системи, органів дихання, імунного захисту організму. Вплив етанолу на ембріогенез людини.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2010

 • Структурно-функціональні особливості кори головного мозку. Функції кори великих півкуль: взаємодія організму з навколишнім середовищем, регуляція діяльності внутрішніх органів, обміну речовин і енергії, вища нервова діяльність. Запис електроенцефалограми.

  реферат, добавлен 22.01.2010

 • Предмет, завдання та методи геронтології - розділу біології і медицини, який вивчає процеси старіння людини. Розгляд вікових змін організму та смерті людини як підсумку онтогенезу. Особливості функціонування органів та систем у людей похилого віку.

  презентация, добавлен 01.03.2014

 • Патогенні фактори, що викликають зміни фізіологічних систем або органів. Стрес, його характеристика, форми прояву, стадії та наслідки. Шок, його види, етіологічні фактори, механізми розвитку та відмінності від колапсу. Кома та опис її основних видів.

  реферат, добавлен 21.11.2009

 • Призначення систем дозиметричного планування, їх застосування при проведенні променевої терапії. Переваги комп'ютерних томограм внутрішніх органів, кісток, м'яких тканин і кровоносних судин над рентгенівськими дослідженнями. Види комп'ютерної томографії.

  презентация, добавлен 11.12.2016

 • Вчення про біологічні й медичні основи хвороб. Поняття "нозологический підхід". Клінічна картина нозологічної форми. Кількісна характеристика, формування нової якості та основні періоди розвитку у хвороби. Патологічний процес та патологічний стан.

  контрольная работа, добавлен 10.05.2009

 • Визначення поняття запалення, його еволюція, процес, клініко-морфологічні прояви, етіологія, стадії, механізми, основні причини, класифікація. Розвиток ацидозу як результат порушення тканинного окисления і накопичення в тканинах недоокислених продуктів.

  реферат, добавлен 21.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.