Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

Будівельний комплекс - одна з головних галузей народного господарства України. Промисловість будівельних матеріалів - передумови та фактори її розміщення. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та особливості видобування.

Подобные документы

 • Змішування компонентів будівельних сумішей. Параметри, що впливають на якість їхнього змішування. Диспергіроване змішування сипких матеріалів. Формування будівельних сумішей. Дозування сипких і рідких матеріалів. Класифікація процесів грануляції.

  учебное пособие, добавлен 26.09.2009

 • Розгляд кристалічної структури матеріалів та твердих речовин. Характеристика колоїднодисперсної системи. Визначення властивостей будівельних матеріалів по відношенню до хімічних, фізичних та механічних впливів. Вивчення понять густини та змочуваності.

  реферат, добавлен 05.09.2010

 • Сучасний будівельний ринок України, стан і тенденції. Розвиток сухого способу будівництва; види і класифікація будівельних матеріалів: конструкційні, плитні, композиційні, оздоблювальні. Тепло- та звукоізоляційні матеріали в енергозберігаючих технологіях.

  презентация, добавлен 02.12.2012

 • Особливості застосування сучасних матеріалів і технологій у будівельному виробництві, на прикладі будівельних матеріалів марки Ceresіt. Перелік інструментів та матеріалів, принципи виконання та правила техніки безпеки декоративних штукатурок "Короїд".

  реферат, добавлен 26.08.2010

 • Визначення густини, пористості, водопоглинання, водостійкості та міжзернової пустотності матеріалів. Властивості портландцементу, гіпсу, заповнювачів для важкого бетону. Проектування складу гідротехнічного бетону, правила приготування бетонної суміші.

  учебное пособие, добавлен 05.09.2010

 • Визначення середньої густини зразків правильної геометричної форми за допомогою вимірювання. Розрахунок значення густини будівельного матеріалу неправильної форми за допомогою об’ємоміра. Оцінка середніх значень густини пухких (сипких) матеріалів.

  лабораторная работа, добавлен 16.04.2013

 • Видобування та виготовлення кам’яних матеріалів. Класифікація та характеристика виробів. Використання відходів видобування і обробки гірських порід. Властивості і особливості застосування порід різного походження. Сировина і технологія виготовлення.

  реферат, добавлен 28.04.2015

 • Загальна характеристика підприємства, що вивчається, історія його розвитку та напрямки господарчої діяльності. Організація і виробництво будівельних або ремонтно-експлуатаційних робіт. Характеристика використовуваних матеріалів, виробів і конструкцій.

  отчет по практике, добавлен 22.09.2013

 • Призначення та порядок встановлення стовпчиків під лаги. Характеристика будівельних матеріалів, фізико-механічні властивості цементу, класифікація інструменту. Організація робочого місця каменяра, оцінка якості, нормування праці та вартість робіт.

  реферат, добавлен 01.09.2010

 • Рослинні, мінеральні, невипалювальні та випалювальні будівельні матеріали. Сировина для виготовлення та технологія керамічних виробів. Технологія червоної будівельної цегли. Основні зв’язувальні будівельні речовини, технологія вапна, гіпсу та цементу.

  контрольная работа, добавлен 17.11.2010

 • Урбанізація світу в ХІХ-ХХ ст. та поява необхідності будувати якнайбільше житла в містах і селах. Поява та застосування нових будівельних матеріалів. Особливості застосування еклектизму, неокласицизму, модерну та інших стилів в архітектурі ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 13.10.2010

 • Характеристика бетону і залізобетону. Причини та наслідки пошкодження будівельних залізобетонних конструкцій. Підготовка основи та матеріали для ремонту, обробка стальної арматури та металевих елементів конструкції. Організація праці опоряджувальників.

  реферат, добавлен 26.08.2010

 • Номенклатура та різновиди, властивості та призначення будівельних матеріалів та виробів. Інструменти, пристрої та устаткування для кам’яних та зварювальних робіт, принципи організації робочого місця. Мурування стін полегшеної конструкції. Контроль якості.

  аттестационная работа, добавлен 03.05.2010

 • Комплекс робіт із застосуванням системи матеріалів на основі сухих будівельних сумішей. Матеріали, які використовують для облицювальних робіт. Матеріали для кріплення плиток та заповнення швів. Підготовка плитки та поверхні. Правила укладання плиток.

  реферат, добавлен 27.08.2010

 • Вивчення технології виробництва будівельних розчинів та бетонних сумішей на неорганічних в'яжучих речовинах. Схема компоновки обладнання бетонорозмішуючих підприємств. Виробництво асфальтових в'яжучих сумішей на органічних речовинах, їх види і склад.

  реферат, добавлен 21.12.2010

 • Види і класифікація заповнювачів для бетонів; характеристика сировини, умови і способи добування, підготовка до використання. Технологія виробництва стінових і облицювальних виробів з гірських порід, їх розробка. Механізація видобувних і обробних робіт.

  реферат, добавлен 21.12.2010

 • Характеристика умов виконання монтажних робіт. Вибір способів закріплення конструкцій у проектне положення. Складання калькуляції трудових затрат на весь об’єм робіт. Відомість інвентарю та матеріалів. Визначення розмірів та кількості монтажних дільниць.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2014

 • Проект будівництва сталевих газопроводів на сільських вулицях. Вибір методу виконання робіт, форма і габарити траншеї. Розрахунок затрат праці. Підбір будівельних машин і механізмів, матеріалів. Опис будівельного генерального плану, контроль якості.

  контрольная работа, добавлен 24.02.2012

 • Методи виконання робіт по будівництву підземного газопроводу по вулицям сіл. Обґрунтування форми і габаритів траншеї, вибір ведучого механізму, будівельних машин і матеріалів. Підрахунок об’ємів робіт і затрат праці. Опис будівельного генерального плану.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2013

 • Поняття та призначення теплоізоляційних матеріалів, характеристика їх видів в будівництві: за об'ємною масою в сухому стані, за характером будови та за галуззю застосування. Основні властивості теплоізоляційних матеріалів, деякі технології виготовлення.

  реферат, добавлен 11.05.2012

 • Обґрунтування форми і габаритів траншеї. Підрахунок об’ємів робіт при її копанні і вибір ведучого механізму. Розрахунок затрат праці. Підбір будівельних машин та матеріалів для будівництва. Технологія зварювання неповоротних стиків сталевого газопроводу.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2014

 • Теплотехнічний розрахунок системи опалення житлового будинку. Теплофізичні характеристики будівельних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій, визначення теплових втрат. Конструювання системи опалення; гідравлічний розрахунок трубопроводів.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2014

 • Ущільнення ґрунтів як найбільш дешевий спосіб підвищення їх стійкості, його широке застосування при всіх видах дорожнього будівництва. Процеси ущільнення дорожньо-будівельних матеріалів. Розрахунок та вибір основних параметрів обладнання для ущільнення.

  дипломная работа, добавлен 10.04.2014

 • Дослідження тенденцій розвитку будівельної галузі України в сучасний період. Основні параметри забудови мікрорайонів. Обгрунтування необхідності планування цільного комплексу мікрорайонів. Виявлення значення використання новітніх технологій та матеріалів.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Характеристика принципів будівельних розрахунків в середовищі ПЗ Femap Nastran NX. Опис команд і інструментів для створення геометричного тіла певних параметрів. Створення моделі і основні характеристики розрахунку будівельних металевих конструкцій.

  реферат, добавлен 07.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.