Норма права і стаття нормативно-правового акту

Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації. Поняття статті нормативно правового акту, її зміст. Способи викладання норм права у статтях нормативно-правових актів. Норма права - це основа системи соціальних норм.

Подобные документы

 • Вивчення сутності та основних вимог до нормативно-правового акту - офіційного письмового документу, прийнятого уповноваженими суб'єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права. Особливості закону, як джерела права.

  реферат, добавлен 27.05.2010

 • Сутність, структура та значення сучасної системи міжнародного права, головні етапі її становлення та закономірності розвитку. Проблеми визначення поняття та класифікація джерел міжнародного права. Основні принципи та норми цього правового інституту.

  курсовая работа, добавлен 15.01.2013

 • Міжнародні економічні відносини, їх зміст і значення. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Механізм міжнародно-правового регулювання. Поняття та система джерел міжнародного економічного права. Прийняття резолюцій міжнародних організацій.

  контрольная работа, добавлен 08.11.2013

 • Поняття та характерні ознаки фінансово-правових норм, принципи їх реалізації, класифікація та різновиди, структура та елементи, джерела вивчення. Оцінка ролі та значення фінансово-правових норм у механізмі процесу фінансово-правового регулювання.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2014

 • Адміністративне право як навчальна дисципліна, галузь права та правової науки. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин. Суб’єкти адміністративного права: загальна характеристика.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Изучение источников права. Отличительные черты правового обычая, судебного (правового) прецедента, правовой доктрины. Анализ сущности нормативно-правового договора, нормативно-правового акта. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве.

  курсовая работа, добавлен 02.09.2010

 • Аспекты толкования норм права: внутренний и внешний. Понятие и значение толкования норм права как аспекты укрепления законности. Уяснение смысла норм права (приемы толкования). Разъяснение норм права. Разновидности процедур толкования норм права в РФ.

  реферат, добавлен 20.05.2010

 • Сущность источников права: правового обычая, юридического прецедента, нормативно-правового акта, доктрины, договора. Нормативно-правовой акт как основной источник права в Российской Федерации. Содержание и соотношение понятий формы и источника права.

  курсовая работа, добавлен 20.07.2013

 • Причини і умови виникнення держави і права, теорії їх походження. Юридичні джерела формування права у різних народів світу. Зародження класового устрою в східних слов'ян. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві.

  курсовая работа, добавлен 01.01.2013

 • Поняття та сутність юридичного тлумачення норм права як з’ясування або роз’яснення змісту, вкладеного в норму правотворчим органом для її вірного застосування. Аналіз ознак, видів та актів тлумачення. Забезпечення обґрунтованої реалізації приписів.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.