Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом

Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.

Подобные документы

 • Аналіз системних вимог та обґрунтування методу проектування системи. Алгоритм розв'язання задачі. Інформаційне, технічне, програмне та організаційне забезпечення. Вибір методу проектування архітектури та моделі функціонування системи "клієнт-банк".

  дипломная работа, добавлен 12.05.2017

 • Розробка інформаційної системи для автоматизації, підвищення ефективності та спрощення роботи відділень та приймальної комісії. Опис основних класів, варіантів взаємодії системи. Процес авторизації реєстратора. Процес створення запиту в системі.

  курсовая работа, добавлен 16.12.2014

 • Створення у середовищах BPwin 4.0 (за допомогою функціональної методології IDEF0) та Enterprise Architect 7.0 (методологія UML) моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли". Побудова діаграм класів, діяльності та декомпозиції.

  контрольная работа, добавлен 18.08.2010

 • База даних як складова частина інформаційної системи. Загальні принципи створення контролерів автоматизації MS Office. Розробка гнучкої комп'ютеризованої системи, призначеної для автоматизації розрахунку учбового навантаження. Моделі представлення даних.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Ознайомлення із загальною структурою системи автоматичного розпізнавання мовлення. Визначення особливостей нейронних мереж. Дослідження та характеристика процесу побудови системи розпізнавання мовлення. Вивчення специфіки прихованої моделі Маркова.

  дипломная работа, добавлен 25.07.2022

 • Поняття бази даних та основне призначення системи управління. Access як справжня реляційна модель баз даних. Можливості DDE і OLE. Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000.

  реферат, добавлен 17.04.2010

 • Загальна класифікація роботів. Проектування та розробка системи управління промисловим роботом "Електроніка НЦ ТМ-01" на базі IBM–сумісного персонального комп’ютера. Структурно функціональна схема взаємодії систем робота. Блок схема системи управління.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Структура системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Опис життєвого циклу продукту за методом Зейда. Основні поняття про системи автоматизованого виробництва. Проектування інформаційних систем та побудова мережевого графіка.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Вибір основної моделі задачі інформаційної підтримки автопаркінгів. Специфікація системи інформаційного обслуговування автопаркінгу. Здійснення замовлень в системі. Перевірка замовлених місць на парковці. Проектування інтерфейсу системи та бази даних.

  дипломная работа, добавлен 21.06.2014

 • Програмування математичної моделі довільної ланки хіміко-технологічної системи та дослідження її динамічних характеристик. Система Mat Lab – середовище програмування. Побудова програмними засобами кривих перехідних процесів, логарифмічних характеристик.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.