Регіональні особливості розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості

Місце м’ясомолочної промисловості в економіці України. Передумови регіональних відмінностей у розвитку і розміщенні м’ясомолочної промисловості. Перспективи та умови розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості в умовах ринкової економіки.

Подобные документы

 • Дослідження економіко-географічного положення та демографічної ситуації в Київській області. Оцінка розвитку сільського господарства та промисловості. Характеристика зовнішньоторговельних зв’язків та транскордонного співробітництва з іншими країнами.

  реферат, добавлен 22.12.2015

 • Соціально-економічна сутність та функції житлово-комунального господарства Донецького економічного району України, його територіальна структура та регіональні відмінності. Проблеми та напрями удосконалення розвитку і розміщення ЖКГ Донецького регіону.

  курсовая работа, добавлен 27.11.2013

 • Аналіз сучасного стану реального сектору економіки: промисловості, аграрного сектору і транспортної галузі. Виявлення проблем його розвитку у контексті економічної безпеки держави: погіршення інвестиційного клімату, відсутності стимулів для інновацій.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Структура промисловості Волинського (Північно-Західного) економічного району, його місце у територіальному розділенні праці. Економіко-географічна оцінка природних умов та ресурсів району. Проблеми розвитку в умовах переходу до ринкових відносин.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2009

 • Питання сезонності деяких галузей харчової промисловості. Основні проблеми підприємств. Нерівномірність вироблення продукції. Шляхи вирішення проблеми сезонності. Особливості сировинної бази та попиту на продукцію. Раціональне використання сировини.

  статья, добавлен 20.04.2011

 • Науково-методичні основи і чинники розвитку та розміщення регіональної економіки. Проблеми розміщення продуктивних сил України. Економічні закони та закономірності, принципи реалізації даного процесу. Формування інвестиційно-інноваційної політики.

  учебное пособие, добавлен 16.11.2014

 • Дослідження особливостей розвитку промисловості України на початку XX ст., для якої було характерно завершення промислового перевороту і складання великих промислових центрів. Становище сільського господарства на початку XX ст. Розвиток аграрного сектору.

  реферат, добавлен 22.09.2010

 • Соціально-економічна суть, структура і значення електронно-машинного будування в господарстві України. Сучасний стан розвитку і розміщення машинобудівного комплексу держави. Територіальна структура виробництва: основні центри, промислові вузли та райони.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2013

 • Матеріальні ресурси: види сировини і матеріалів. Сировинна база і сировинні ресурси на підприємствах харчової промисловості. Особливості використання матеріальних ресурсів на підприємствах цукрової промисловості. Шляхи раціонального використання сировини.

  дипломная работа, добавлен 27.01.2003

 • Значення і місце паливно-енергетичного комплексу в економіці України. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу. Особливості і фактори розміщення, сучасна територіальна організація паливно-енергетичного комплексу.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2003

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.