Місце Пакистану в світовій економіці

Загальна характеристика Республіки Пакистан. Внутрішня та зовнішньоекономічна політика країни. Особливості державного регулювання міжнародної торгівлі. Участь країни у міжнародному русі факторів виробництва. Співпраця держави в інтеграційних угрупуваннях.

Подобные документы

 • Дослідження особливостей стратегії експорту та імпорту. Вивчення впливу міжнародних факторів на створення продукції, її ціноутворення та просування на зовнішній ринок. Характеристика теорії міжнародної торгівлі, яка одержала назву теореми Хекшера-Оліна.

  контрольная работа, добавлен 07.06.2010

 • Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу. Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками. Стан та перспективи зовнішньоторгівельного співробітництва Великобританії з Україною.

  курсовая работа, добавлен 12.11.2008

 • Суть і передумови формування світового ринку послуг. Особливості реалізації окремих видів послуг. Регулювання процесів міжнародної торгівлі послугами, тенденції її розвитку в умовах глобалізації. Аналіз динаміки міжнародної торгівлі послугами України.

  курсовая работа, добавлен 16.10.2013

 • Канада як країна-член великої сімки, друга найбільша країна світу, відображення її місця та ролі у світовій торгівлі. Аналіз динаміки основних показників зовнішньої торгівлі країни. Розкриття товарної, географічної структури експортно-імпортних операцій.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2013

 • Місце Ізраїлю в системі міжнародних економічних відносин. Розгляд найбільш важливих для економіки і експорту Ізраїлю галузей. Об'єм міжнародної торгівлі, тенденції її розвитку, найбільш значущі статті експорту країни. Міжнародний обмін технологіями.

  реферат, добавлен 19.01.2010

 • Місце Англії за рейтингом "Global competitivness index", "Human Development Index", "Corruption Perceptions Index". Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по Європейського Союзу. Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2013

 • Німеччина як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу: національний потенціал і рейтингові позиції у світовій економіці. Характеристика та оцінка ефективності абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці; співробітництво з Україною.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2010

 • Аналіз міжнародних аспектів процесу державного регулювання макроекономічного середовища країни. Визначення напрямків упорядкованого розвитку сегментних складових національної економіки з метою досягнення збалансованості та пропорційності в її розвитку.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Особливості економічного розвитку Іспанії: загальна характеристика країни; політика соціального ринкового господарства, його інвестиційна привабливість; зовнішньоекономічні стосунки, товарна і географічна структура експорту і імпорту; актуальні проблеми.

  дипломная работа, добавлен 03.01.2011

 • Система показників розвитку міжнародної торгівлі, митно-тарифні та нетарифні методи регулювання. Платіжний та торговельний баланси України, структурні зрушення у зовнішній торгівлі товарами і послугами. Можливості та загрози подальшого її розвитку.

  дипломная работа, добавлен 27.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.