Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою

Поняття про загальновійськовий бій, його характеристика. Види бою та вогню. Оборона і наступ. "Вогонь" і його значення в бою. Значення морально бойових якостей військовослужбовців, їх активності та ініціативності. Швидкий перехід від одних дій до інших.

Подобные документы

 • История создания гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке и защите населения от опасностей. Структура, задачи и службы ГО, состав сил и средств. Права и обязанности граждан в области ГО. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий.

  контрольная работа, добавлен 04.04.2013

 • Загальні відомості про надзвичайні ситуації, їх визначення та класифікація за ознаками, джерела виникнення та можливі наслідки. Поняття аварії та катастрофи, їх масштабність, характеристика, причини виникнення. Види ситуацій техногенного характеру.

  реферат, добавлен 04.06.2009

 • Захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу як одне з завданнь цивільної оборони. Поняття, класифікація, склад та обладнання захисних споруд. Конструкція і обладнання протирадіаційних укриттів. Основні засоби індивідуального захисту.

  реферат, добавлен 29.12.2009

 • Організація підготовки, методика проведення бойових стрільб взводів. Послідовність розробки плану проведення бойової стрільби. Посилений механізований взвод на БТР-80 в обороні в умовах безпосереднього зіткнення з противником. Проведення бойових стрільб.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2012

 • Риси і складові частини військового обов'язку. Підготовка громадян до військової служби за програмою підготовки офіцерів запасу. Виконання військового обов'язку в запасі та резерві Збройних Сил України. Комплектування військовослужбовців за призовом.

  лекция, добавлен 25.05.2015

 • Гражданская оборона, как система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Особенности поражения биологическим, ядерным и химическим оружием.

  презентация, добавлен 18.04.2014

 • Гражданская оборона России - составная часть общей системы государственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время. Задачи, связанные с подготовкой населения и промышленности. Роль, место и задачи ОВД в системе гражданской обороны.

  контрольная работа, добавлен 09.04.2012

 • Основні документи, які регулюють питання у військовій сфері, їх зміст та значення на сучасному етапі. Структура, чисельність та система управління Збройних Сил, визначення головних факторів, що впливають на дані показники. Види Збройних Сил, їх функції.

  презентация, добавлен 20.12.2013

 • Поняття, принципи та складові національної безпеки України. Відмінність та спільність в поняттях воєнна безпека і воєнна небезпека та воєнна безпека і оборона. Оцінка воєнно-політичної обстановки в світі і в регіонах національних інтересів держави.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Морально-психологический компонент в системе факторов современной войны. Исторические аспекты укрепления морального духа войск в Русской Армии. Основные закономерности и принципы поддержания высокого морально-психологического состояния военнослужащих.

  шпаргалка, добавлен 01.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.