Участь суду в реалізації кримінально-виконавчого процесу

Зарубіжний досвід участі суду в реалізації кримінально-виконавчого процесу. Аналіз моделі діяльності суду у кримінально-виконавчому процесі (пострадянська, романо-германська (континентальна), англо-американська) з формулюванням ознак кожної з них.

Подобные документы

 • Історія виникнення та становлення суду присяжних. Його сутнісна характеристика і принципи діяльності, умови ефективного функціонування. Організаційні та процесуальні проблеми впровадження суду присяжних в Україні і міжнародний досвід їх вирішення.

  дипломная работа, добавлен 02.04.2011

 • Правосуддя як особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ. Характеристика кримінально-процесуальних відносин, що виникають під час здійснення кримінально-процесуальних функцій.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2014

 • Адвокат-захисник - важливий учасник судочинства, його роль у кримінально-процесуальному доказуванні. Процес збирання доказів згідно регламенту кримінально-процесуального закону. Сумнівні докази, встановлення їх достовірності. Інквізиційне слідство.

  курсовая работа, добавлен 15.04.2011

 • Разграничение подведомственности дел между различными ветвями судебной власти — один из ключевых процессуальных вопросов. Основные подходы к проблеме подведомственности дел судам. Проблема подведомственности дел арбитражному суду и суду общей юрисдикции.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2011

 • Загальні умови виконання судових рішень. Наказ господарського суду. Учасники виконавчого провадження. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Оскарження дій органів Державної виконавчої служби.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2010

 • Порівняльна характеристика судового адміністративного процесу та виконавчого впровадження, аналіз їх взаємозв’язку і взаємозалежності; спільні та відмінні риси; підстави виникнення та припинення процесуальних правовідносин, їх зміст та суб’єктний склад.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Класифікація та загальна характеристика суб’єктів кримінального процесу. Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження. Особи, які мають та відстоюють у кримінальному процесі свої інтереси. Учасники процесу, які відстоюють інтереси інших осіб.

  курсовая работа, добавлен 24.07.2009

 • Практичні питання здійснення правосуддя в Україні. Поняття конституційного правосуддя. Конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції. Особливості реалізації функцій Конституційного Суду України, місце у системі державної та судової влади.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2016

 • Загальна характеристика та призначення апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду, порядок його реалізації. Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження, рішення та ухвала апеляційного суду.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2011

 • Загальна характеристика та відмінні особливості покарань, не пов'язаних з позбавленням засуджених волі, форми та напрямки їх реалізації та виконання. Зміст понять "виправлення" і "ресоціалізація", їх відображення в Кримінально-виконавчому кодексі України.

  реферат, добавлен 25.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.