Техніко-економічне обгрунтування, проектування машино-приладобудівного цеху по виготовленню деревообробних верстатів

Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби. Характеристика загальної величини капіталовкладень для будівництва цеху по заданих обсягом річної програми. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робочих. Вивчення цехових витрат.

Подобные документы

 • Економічна суть оплати праці, її економічне значення, форми та системи заробітної плати, заохочувальні виплати та надбавки. Формування фонду оплати праці та види відрахувань із плати на підприємстві. Методи підвищення заробітної плати співробітникам.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2010

 • Поняття робочого періоду обладнання, фактори, що вливають на тривалість капітального ремонту. Поняття виробничої програми, визначення амортизаційних витрат, вартості сировини, електроенергії, палива, води та допоміжних матеріалів, фонду заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2010

 • Оптимізація виробничої програми. Вартість і амортизація основних та оборотних засобів виробничих підрозділів. Планування чисельності персоналу підприємства, заробітної плати підприємства та прямих витрат на основні матеріали, потреб в оборотних коштах.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2014

 • Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування, потужності цеху, потреби в капітальних вкладеннях, чисельності персоналу, фонду заробітної плати, собівартості продукції з метою підвищення ефективності роботи хімічного підприємства.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2010

 • Значення та задачі технічного нормування праці, методи встановлення норм виробітку і норм часу на одному з видів в’язального обладнання, економічна ефективність вибору варіанта устаткування та чисельності працюючих. Фонд заробітної плати і собівартість.

  курсовая работа, добавлен 22.05.2012

 • Визначення загально-виробничих витрат. Розрахунок річних показників плану з праці ремонтно-будівельної організації: обсягу робіт, численності працівників, фонду заробітної плати, середньомісячного заробітку по кварталах, виробітку на одного робітника.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2014

 • Розрахунок потрібної кількості обладнання для виготовлення чавунної ступиці. Визначення трудомісткості виробничої програми. Побудова стандарт-плану дільниці. Визначення планової цехової собівартості виготовлення одиниці виробу та річного випуску деталей.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2012

 • Розрахунок витрат на виробництво, собівартості і ціни виробу. Витрати на основні матеріали і напівфабрикати. Розрахунок основної і додаткової заробітної плати. Витрати на зміст і експлуатацію обладнання. Аналіз вартості виробничих фондів та амортизації.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2012

 • Розрахунок капіталовкладень в основні фонди підприємства; амортизаційних відрахувань; величини кредиту; експлуатаційних витрат; прибутку та рентабельності. Визначення конкурентоспроможної ціни продукції. Формування фондів економічного стимулювання.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження, вартості основних фондів, потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, потреби матеріалів, витрат на програму і визначення відпускної ціни, техніко-економічних показників.

  курсовая работа, добавлен 29.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.