Українська термінологія у професійному спілкуванні

Термін та його ознаки. Термінологія, як організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв. Наявність дефініції. Кодифікація термінів. Словники - перекладні, енциклопедично-довідкові, тлумачно-перекладні. Стандартизація термінології.

Подобные документы

 • Проблема розвитку сучасної української термінології, вимоги до створення термінів. Зміни в лексичному складі, стилістиці усного і писемного мовлення. Сучасний стан україномовної термінології окремих галузей: музичної, математичної, науково-технічної.

  реферат, добавлен 09.12.2009

 • Формування української економічної термінології. Визначення фонду економічної термінології, її місця у словниковому складі. Вивчення шляхів появи економічних термінів у термінологічній системі. Диференціювання термінів за ступенем семантичної цілісності.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Розгляд особливостей юридичної термінології як спеціалізованої системи правових понять, що забезпечує потреби спілкування у сфері юридичної науки і практики. Типологічне зіставлення семантичної структури юридичних термінів української та англійської мов.

  статья, добавлен 11.11.2014

 • Розгляд проблеми термінології, визначення її місця у структурі мови. Термін як особлива лексична одиниця. Сучасні тенденції розвитку економічної термінології. Вивчення розвитку термінів в галузі економіки. Модель лексикографічного опису мовної динаміки.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Характеристика англомовної екологічної термінології. Зміст понять "термін" та "екологія". Характеристика текстів. Словотвірні типи та структурні особливості екологічних термінів. Спосіб транскрипції, транслітерації, калькування, парафрастичного перекладу.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2015

 • Науково-технічна термінологія та її переклад. Види термінологічної лексики: вузькоспеціальна, загальнонаукова та загальновживана. Переклад складних термінів. Зображення особливостей перекладу технічної термінології у будівельній та промисловій галузях.

  контрольная работа, добавлен 25.04.2015

 • Термін та його основні ознаки. Стилістичні функції термінологічної лексики у художньому тексті. Номінативна, естетична та емоційно-експресивна функції термінів у творчості письменників Херсонщини. Пізнавальна та порівняльна функції спеціальної лексики.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2013

 • Огляд новітньої української термінології. Розгляд проблем спадщини, запозичень, перекладу термінів. Особливості словотворення та правопису термінів; орфографічні рекомендації. Питання запису українських власних назв латинкою, культури наукової мови.

  реферат, добавлен 02.06.2015

 • Утворення документознавчої термінології, її класифікація. Структурні типи термінів: терміни-однослови, терміни-композити, терміни-словосполучення. Вимоги до ідеального терміну. Іншомовне запозичення та утворення похідних слів. Поняття вузлового терміну.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2009

 • Вживання іншомовних запозичуваних слів в українській мові та витоки їх появи. Короткий термінологічний словничок. Укладання перекладних багатомовних словників. Проблеми української термінології, основні напрями дослідження та розвитку термінознавства.

  лекция, добавлен 17.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.