Ольгерд - великий князь литовський

Вивчення біографії та історії правління великого князя литовського Ольгерда, сина Гедиміна, брата Кейстута, який у період своєї влади (з 1345 по 1377 роки) значно розширив границі держави й сприяв розвитку будівництва в місті православних церков.

Подобные документы

 • Історична характеристика англійського короля Ричарда ІІ в період його одноосібного правління. Протистояння короля з баронською опозицією та парламентом, його передумови та наслідки. Підходи до вивчення питання концепції влади Ричарда ІІ, її структура.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Князь Святослав – единственный сын князя Игоря Рюриковича и Великой княгини Ольги. Роль и значение эпохи правления Святослава в истории. Особенности внутренней и внешней политики князя Святослава как одной из самых загадочных фигур в Киевской Руси.

  реферат, добавлен 10.11.2012

 • Общий характер собирательной деятельности московских князей. Иван III, установление единодержавия. Отстройка резиденции великого князя. Новые титулы великого князя и венчание на великое княжение. Содействие духовенства возвеличению Московского государя.

  реферат, добавлен 28.10.2008

 • Происхождение Владимира Великого, восхождение его на престол. Реформаторская деятельность, направленная на укрепление государства, и религиозные реформы князя Владимира. Исторические предпосылки христианизации Древней Руси, укрепление позиций церкви.

  реферат, добавлен 17.11.2011

 • Встановлення феодальних відносин у староруській державі, феодальна роздробленість. Боротьба проти німецьких завойовників та монголо-татарської навали. Встановлення влади литовських князів. Положення білоруських земель в складі Староруської держави.

  реферат, добавлен 29.11.2009

 • Князь Острозький - один з найбільш впливових магнатів Великого князівства Литовського. Загальна інформація про Костянтина Івановича Острозького. Костянтин Іванович Острозький – видатний полководець. Костянтин Іванович Острозький – захисник православ'я.

  реферат, добавлен 08.02.2007

 • Розгляд політичних подій навколо Кримського ханства за період правління Гаджи Ґірея на тлі його боротьби з Саїдом Агметом та відносин із Великим князівством Литовським, Молдавією, Османською імперією. Аналіз питання сплати данини з руських земель Литви.

  статья, добавлен 07.08.2017

 • Зміцнення Київської держави за часів правління Володимира Великого: боротьба з печенігами, об'єднання східно-слов'янських земель; введення християнства на Русі. Запорізька Січ наприкінці XVII–XVIII ст.: початок, занепад і ліквідація запорізького козацтва.

  контрольная работа, добавлен 13.09.2012

 • Иоанн IV Васильевич (прозвание Иван Грозный) — великий князь Московский и всея Руси. Ранняя биография и детство великого царя. Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу. Культурная деятельность Ивана Грозного. Болезнь и последние годы жизни князя.

  презентация, добавлен 17.05.2012

 • Исторический портрет киевского князя Аскольда. Характеристика его военной деятельности. Загадка христианского имени князя. Князь Аскольд как выдающийся государственный деятель раннесредневековой Европы. Обзор его походов против Византийской империи.

  реферат, добавлен 13.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.