Розробка спортивного туру по Закарпаттю

Формування спортивного туризму в Україні, його види та функції. Особливості та перспективи розвитку водного та пішохідного туризму на Закарпатті. Труднощі розвитку спортивного туризму в Україні, їх зв'язок з економічними проблемами розвитку суспільства.

Подобные документы

 • Розвиток дитячо-юнацького туризму в Україні. Соціально-економічні рекреаційні ресурси. Специфіка діяльності Харківської обласної станції юних туристів на ринку дитячо-юнацького туризму. Проект програми української школи: навчання туризму й рекреації.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2011

 • Готельне господарство як матеріальна база туризму. Характеристика сучасного стану готельного господарства України. Проблеми, динаміка та тенденції розвитку туристського ринку України. Перспективи розвитку готельного господарства столиці України.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2011

 • Необхідність санаторно-курортного лікування. Технологічні основи дослідження оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні. Розвиток лікувально-оздоровчого туризму. Аналіз організації оздоровчого та лікувального туризму на підприємстві "Чорне море".

  курсовая работа, добавлен 02.10.2014

 • Поняття, завдання і місце оздоровчого туризму у рекреації, його суб’єкти і об’єкти, використовувані туристичні території та центри. Особливості надання основних та додаткових послуг, умови для успішного розвитку. Досвід організацій оздоровчого туризму.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2015

 • Різновиди релігійного туризму. Аналіз господарської діяльності та оцінка тенденції розвитку туристичних послуг агентства "Трайдент Хіт". Діагностика реалізації турів у сегменті релігійного туризму. Розробка турпродукту "Православні святині Волині".

  дипломная работа, добавлен 14.07.2014

 • Міжнародний досвід по розробці заходів безпеки туризму. Визначення основних загроз розвитку сфери виїзного туризму згідно соціологічним опитуванням в державах ЕС. Правила планування маршруту для безпечного руху туристичної групи по гірському рельєфу.

  реферат, добавлен 22.11.2010

 • Соціологія туризму як наукова дисципліна, її виникнення і розвиток. Туризм як соціокультурний феномен та його інституціональні характеристики. Людина у сфері туризму, особливості її поведінки. Напрями і технології соціологічних досліджень у сфері туризму.

  курс лекций, добавлен 17.04.2012

 • Географічне положення зони Північно-західного району Росії. Фактори розвитку туризму на території зони. Рекреаційний і ресурсний потенціал зони. Функціональна структура туризму і домінуючих напрямків. Проблеми і перспективи рекреаційного розвитку району.

  реферат, добавлен 13.08.2010

 • Загальна інформація про Рожищенський район. Передумови для розвитку сільського туризму. SWOT-аналіз сільського туризму Рожищенського району. Різноманітність рослинного і тваринного світу. Агрооселі Рожищенського району. Родовища будівельних пісків.

  презентация, добавлен 26.05.2014

 • Вплив розвитку туризму на проблеми управління людськими ресурсами, політику зайнятості та продуктивні сили. Конкурентоспроможність регіонів України з точки зору надання туристичних послуг. Оцінка вкладу внутрішнього туризму в національний дохід країни.

  статья, добавлен 20.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.