Тема помсти у трагедії В. Шекспіра "Гамлет"

Дослідження творчої спадщини В. Шекспіра та її місця в світовому мистецтві. Вивчення жанру трагедії. Аналіз композиції та історії написання трагедії "Гамлет". Співвідношення християнських і язичницьких поглядів на помсту і справедливість у трагедії.

Подобные документы

 • Види перекладу, форми та методи роботи з ним. Перші спроби перекладу сонетів Вільяма Шекспіра українською мовою в ХІХ-ХХ століттях та в сучасний період. Визначення структурно-семантичних особливостей та стилістичних функцій художніх текстів оригіналу.

  дипломная работа, добавлен 08.07.2016

 • История создания пьесы. Раскрытие конфликтов совести, природы человека и его поведения, власти и безволья, жизни и смерти в трагедии. Внутренняя драма принца Гамлета. Его душевная борьба между идеалистическими представлениями и жестокой реальностью.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2016

 • Історія роману Г. Гессе "Степовий вовк". Трагедія розколеної, розірваної свідомості головного героя роману Галлера. Існування у суспільстві із роздвоєнням особистості. Творча манера зображення дійсності. Типовість трагедії героя. Самосвідомість Галлера.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2009

 • Аналіз "Порівняльних життєписів" знаменитого філософа-мораліста і письменника Плутарха. Значення твору для пізнання історії Греції і Риму, своєрідність та оригінальність його композиції. Історична основа написання. Порівняльні характеристики героїв.

  реферат, добавлен 18.11.2010

 • Вопросы о смысле и цели человеческого существования, нравственного и гражданского долга, возмездия за преступления в трагедии У. Шекспира "Гамлет"; исследование русских переводов XIX века и способов адаптации текста пьесы в русской культурной среде.

  эссе, добавлен 02.05.2012

 • Уильям Шекспир – английский поэт, один из самых знаменитых драматургов мира. Детские и юношеские годы. Женитьба, членство в лондонской актерской труппе Бербеджа. Самые известные трагедии Шекспира: "Ромео и Джульетта", "Венецианский купец", "Гамлет".

  презентация, добавлен 20.12.2012

 • Загадка особистості Шекспіра в працях літературознавців. Міфи біографії поета. Періодизація творчості драматурга. Сонет в українській поезії. Таємниця Голуба і Фенікса у працях Іллі Гілілова. Жанрові особливості сонета, його форми. Образ Смаглявої Леді.

  реферат, добавлен 09.11.2014

 • Анализ творчества А. Блока, великого русского поэта начала ХХ века. Сопоставление мировоззрения с идеями Уильяма Шекспира на примере произведения "Гамлет". Доказательство присутствия в творчестве поэта так называемого "Гамлетовского комплекса" героя.

  курсовая работа, добавлен 28.03.2011

 • Дослідження творчої спадщини Григорія Савича Сковороди. Огляд його ставлення до релігії. Тема свободи та дружби у творах. Аналіз впливу Сковороди на своїх сучасників і на дальше українське громадянство. Вшанування пам'яті поета в живописі та скульптурі.

  презентация, добавлен 25.11.2014

 • Поняття комічного в літературознавстві. Теорія комічного (за А. Бергсоном). Огляд творчості (комедій) В. Шекспіра. "Сон літньої ночі" - твір про любов й своєрідне посвячення, зашифроване у формі комедії. Особливості комічного характерів, ситуацій та снів.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.