"Не горлиця тиха та солодкоголоса, а зіркий орел…" (Йоасаф Горленко) 1705–1754

Йоасаф Горленко як великий святитель і сподвижник України, його вклад у духовний розвиток народу тих часів, основні біографічні дати та літературний спадок. Місце даної постаті в творах Іллі Квітки та Н. Кохановської-Соханської, нариси життя святителя.

Подобные документы

 • Визвольна війна українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького в середині XVII ст., її основні причини та наслідки, місце в історії держави. Характеристика соціально-економічного розвитку України в середині 60-х-початок 80-х р. XX ст.

  контрольная работа, добавлен 31.10.2010

 • Характеристика війська за княжих часів. Теорія стратегії й тактики. Тактика сильного удару як руський бій. Великий завойовник Святослав. Володимир Великий - організатор української держави. Розвиток війська Галичини. Військо за часів Ігоря і Святослава.

  реферат, добавлен 22.12.2010

 • Історія села Чемеринці - розвиток села від найдавніших часів до наших днів. Етапи подій, шо відбувалися на Прикарпатті з найдавніших часів і по наше сьогодення, про суспільно-політичне, духовне та культурне життя села та його зв'язок з історією України.

  книга, добавлен 08.05.2008

 • Короткий нарис життєвого шляху великого князя київського Володимира Мономаха, його місце в історії українського народу. Основні характерні риси Мономаха, що визначили напрямки його внутрішньої та зовнішньої політики. Війни з половецькими ханами.

  реферат, добавлен 10.10.2010

 • Розгляд реформ у різних сферах життя за часів правління князя Володимира Великого. Боротьба Володимира Великого за Київський престол. Вплив релігійної реформи князя Володимира на розвиток Київської Русі. Напрямки зовнішньої політики в часи Володимира.

  презентация, добавлен 18.04.2019

 • Дослідження джерелознавчого потенціалу публікацій журналу "Архіви України" за 1947—2015 рр. Висвітлення окремих фактів із біографії М. Павлика, інформація про його літературний доробок. Огляд матеріалів, що розкривають суспільно-політичні взаємини діяча.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Знакомство со светлой личностью архиепископа Луки, профессора хирургии, лауреата Государственной премии. История жизни и деятельности В.Ф. Войно-Ясенецкого. Личность Святителя Луки глазами атеистов. Мифы, которыми была окутана личность архиепископа Луки.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2014

 • Господарське життя первісної доби. Трипільська культура на землях України. Господарство скіфів. Економічний лад грецьких та римських колоній Північного Причорномор’я. Економічне життя слов’янських племен часів розселення на території України.

  реферат, добавлен 28.11.2007

 • Жизнедеятельность А.В. Суворова, воспитание и формирование мировоззрения. "Солдатская школа" (1742 – 1754 гг.), "Офицерская школа" (1754 – 1768 гг.) Суворова. Отставка. Ссылка в Кончанское. Принципы военного обучения А.В. Суворова. "Наука побеждать".

  реферат, добавлен 06.12.2008

 • Більшовицька стратегія і плани індустріалізації. Передумови запровадження курсу на індустріалізацію. Промисловий розвиток України у довоєнних п’ятирічках. Успіхи та труднощі індустріального розвитку України та його наслідки для українського народу.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.