Автоматизація процесів розрахунків засобами Mathcad та Excel

Побудова графіків в декартовій системі координат. Обчислення максимального, мінімального та середнього значення функції. Робота в середовищі Mathcad та Excel. Сортування і фільтрація даних. Дії над масивами випадкових чисел. Створення векторів і матриць.

Подобные документы

 • Визначення засобами Excel та MathCAD дальності польоту каменя і його найбільшої висоти піднімання над схилом. Математична модель задачі та алгоритм її розв’язання. Перевірка даних на якість обробки заданої інформації при автоматизованому проектуванні.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2013

 • Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць MS Excel. Облік робітників, розподіл відрядного заробітку. Сортування за кількістю відпрацьованих годин. Побудова кругової діаграми максимального прибуткового податку за розрядами.

  практическая работа, добавлен 10.11.2010

 • Меню та панелі інструментів Microsoft Excel. Введення та редагування даних. Відкриття робочої книги. Форматування табличних даних. Порядок введення формули. Стиль подання даних. Робота з майстром функцій. Сортування, фільтрація даних зведених таблиць.

  курсовая работа, добавлен 13.07.2014

 • Использование таблиц Excel и математической программы Mathcad при решении инженерных задач. Сравнение принципов работы этих пакетов программ при решении одних и тех же задач, их достоинства и недостатки. Обоснование преимуществ Mathcad над Excel.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2014

 • Загальні відомості про електронні таблиці. Призначення електронних таблиць. Завантаження електронних таблиць. Елементи вікна Excel. Робота з книгами. Введення та відображення даних. Редагування даних. Формули і функції.

  курсовая работа, добавлен 28.03.2004

 • Ознайомлення з інтерфейсом програми MS Excel та методом створення і заповнення таблиць різного роду даними. Виконання обчислень даних по загальній вартості товарів і по їх середньому значенні. Створення діаграм по даних таблицях та побудова графіків.

  лабораторная работа, добавлен 15.09.2010

 • Сравнение эффективности программ Excel и Mathcad при решении задач нахождения корней нелинейного уравнения и поиска экстремумов функции. Проведение табулирования функции на заданном интервале. Построение графика двухмерной поверхности в Excel и Mathcad.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2013

 • Розв’язання системи лінійних та нелінійних рівнянь у програмі MathCAD. Матричний метод розв'язання системи рівнянь. Користування панеллю інструментів Математика (Math) для реалізації розрахунків в системі MathCAD. Обчислення ітераційним методом.

  контрольная работа, добавлен 08.04.2011

 • Структура программы Pascal и алгоритмы решения задач. Работа с циклическими операторами, массивами, процедурами. Составление блок-схем задач. Операции над матрицами в программе MathCad. Работа формулами, графиками и диаграммами в оболочке MS Excel.

  курсовая работа, добавлен 13.08.2012

 • Робота з майстром функцій та діаграм. Обробка електронних таблиць. Визначення бази даних та їх типи. Бази даних в MS Excel. Використання автофільтру та розширеного фільтру. Основні операції, які застосовують для роботи з аркушами робочої книги Еxcel.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.